Her er du:
Publisert: 21.05.2013

Norges Miljøvernforbund har uttalt seg imot økende glyfosat bruk i over tjue høringer de siste fem år. Glyfosat som er det aktive virkemiddelet i Roundup® skaper et unaturlig miljø som krever genmanipulasjon av planter for at de skal overleve. Både dyr og mennesker kan være utsatt for kunstig seleksjon som foretrekker dem som skal overleve den nye gen modifiserte verden.
 
Glyfosat finnes i Roundup Ready® og er det mest brukte og trolig giftigste av plantevernmidlene med glyfosat. Monsanto produserer Roundup® og Roundup Ready®. Glyfosat forbruket var på ca. 740 000 tonn globalt i 2012 og forventes å øke til det dobbelte i 2017 med et forventet forbruk på ca. 1,35 millioner tonn.

Dysbiosis betegner en situasjon der det har skjedd en endring i den mikrobielle flora i tarmen der det er blitt flere skadelige mikrober og færre nyttige mikrober. Dysbiosis kan føre videre til immune dysregulasjon som tilsammen kan føre til mitochondria dysfunksjon. Kort fortalt dysbiosis kan føre til kompliserte helse problemer.

Glyfosat er kjennt for å endre forholdene fra et nyttig bakterielt miljø til et miljø der sykdoms fremkallende bakterier kan øke i antall og andel. Glyfosat kan derfor være årsak til dysbiosis og også mye annen helseskade.

Det kan føre til en nedgang i nyttige Lactobacillus spp. og Enteroccus spp samt noen andre nyttige tarm bakterier, der disse er følsom for glyfosat. Derimot er det noen høyst patogene bakterier i Salmonella spp. og Clostridium spp. som er svært motstandsdyktig mot glyfosat.
Et glyfosat-miljø setter derfor ting til rette for de resistente patogener til å florere i tarmen med de videre negative konsekvenser det kan få. Disse helse problemene som skyldes plantevernmidler som inneholder glyfosat kan skje i både dyr og mennesker og har blitt rapportert funnet i kylling, kuer og mennesker.
 
Miljøvernforbundet har i våre snart 20 år jobbet mot all bruk av glyfosat. Blant annet lykkes vi på 1990 - tallet i å få en overgang til at trær og planter ble beskåret istedenfor å sprøytes med glyfosat langs veikantene. Det er med stor bekymring at NMF har registrert at man enkelte steder har gjennopptatt sprøyting for å spare penger og at det også har blitt søkt om å sprøyte skog med denne giften. Referanse

Samsel, A., og  Seneff S2. 2013. Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and Amino Acid Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases. Entropy,15, 1416-1463

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :