Her er du:
Publisert: 04.04.2013

Oljerapsen MS8XRF3XGT73 trenger plantevernmidler med glyfosat og glufosinat-ammonium. Dette kan bidra direkte og indirekte til sykdoms utvikling i mennesker. Norges Miljøvernforbund har derfor i en høringsuttalelse gått imot omsetning av den genmodifiserte rapshybriden MS8XRF3XGT73.Å tillate genmodifiserte planter som lages for å tåle større mengder giftige sprøytemidler er ikke bærekraftig. På lang sikt vil det redusere forsyningssikkerheten og skade jordsmonnet.
Det ble produsert så mye som 61 millioner tonn olje raps på verdens basis i 2011.
Verdens største produsenter av raps er Canada med 14.2 millioner tonn i år
2011-2012 og Kina med 12.5 millioner tonn. EU er verdens største produsent
av rapsolje med ca. 9 millioner tonn i 2012.
 
Oljerapsen MS8xRF3XGT73 er genetisk modifisert for at den skal tåle flere behandlinger
og/eller høyere doser av glufosinat-ammonium og glyfosat innholdige
plantevernmidler. Dette skaper endringer i jorden som deretter kan føre til
endringer i tarmens bakterieflora. Pga den store produksjonen av oljeraps vil det være
en stor risiko å tillate denne genmodifiserte planten.

Glyfosat bindes trolig stabilt i chelasjon med zink og magnesium samt andre
positive ioner, noe som kan føre til forskyvning i jord og tarm bakteriefloraen ved at
nyttige bakteriefloraer forsvinner og at det istedet kommer sykdomsfremkallende
bakteriefloraer.

Det kan ta lang tid før Glyfosat brytes ned, -mange år, i oppbundet form medfører dette
akkumulasjon av glyfosat i bundet form og som er utilgjengelig for opptak i planter
og dyr. Problemet er at dette har bundet seg og fortrengt vekk essensielle
faktorer for plante- og dyrehelse.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :