Her er du:
Publisert: 07.10.2014
 
En ny studie antyder at verdens befolkning kan bli på hele 11 milliarder i år 2100. Mangel på helsetjenester, fattigdom, forurensning og økende uro og kriminalitet er alle problemer knyttet til raskt voksende befolkning. Norges Miljøvernforbund har fokusert på overbefolkning i forbindelse med klimatoppmøter. Verdens raskt voksende befolkning som stiger med omtrent 76 millioner i året er den viktigste årsaken til de raskt voksende klimagassutslippene og andre miljøproblemer. Alle land bør ta en vurdering på hvor mange innbyggere det er forsvarlig å ha. 
Årsaken til den fastlåste høye fødselsraten er todelt, uttaler Raftery: en unnlatelse av å møte behovet for prevensjon og en fortsatt preferanse for store familier. "Det udekkede tilbudet av prevensjon - for 25% av verdens kvinner - har ikke endret seg på 20 år," uttaler Adrian Raftery. Preferansen for store familier er knyttet til manglende utdanning av jenter som begrenser kvinners livsvalg, sier Raftery. I Nigeria fullfører fortsatt ikke er 28% av jentene grunnskolen.
 


Arbeidet velter 20 års enighet om at global befolkningsutvikling, og de problemene det medfører. De tidligere anslag sa at dette problemet skulle gå forsvinne ved en topp i 2050 så det tok fokuset vekk fra befolknings problemet, Prof Adrian Raftery, ved University of Washington, som ledet det internasjonale forskerteamet har uttalt: "Det er nå et sterke faglige argumenter for at befolkningsproblematikken skal returnere til toppen av den internasjonale dagsorden".


 
Alle store globale problemer som å sikre mat, ferskvann og gode levekår er mye lettere å nå om befolkningsveksten stopper opp. 

Les mer om saken på:
 www.theguardian.com/environment/2014/sep/18/world-population-new-study-11bn-2100

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :