Her er du:
Publisert: 05.06.2013
 
I dag 5. juni er det verdens miljødag. Miljøvernforbundet feirer miljødagen med bismak når vi ser på Regjeringens fullstendige feilslåtte miljø- og ressurspolitikk.
1.    Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hanssen velger å se gjennom fingrene på en oppdrettsnæring uten kontroll. Store organiske utslipp fra anleggene samt alvorlige problemer med lakselus, ILA og PD gjør at næringen sliter i dag. Oppdrettsnæringen er på mange steder i ferd med å ødelegge kystfisket og økosystemene i fjordene. Ministeren bryr seg heller ikke med at det selges PD/ILA-smittet/syk oppdrettslaks i butikkene.
 
2.    Olje- og energiminister åpner stadig nye olje- og gassfelt langs vår sårbare kyst utenfor Finnmark og i Barentshavet. Dette skjer tiltross for at det i dag ikke finnes tilfredsstillende oljevernberedskap langs kysten. Ministeren fremmer også bygging av vindkraft i Norgev er egentlig en stor miljøbløff. Norge har nok strøm.
 
3.    Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell godtar at det blir bygget en høyspentledning tvers gjennom naturreservatet i Bremanger. Mininsteren har nylig åpnet for bygging av en motorvei tvers gjennom  Åkersvika naturreservat i Hamar og Stange kommune, et viktig område for fugl som ble vernet i 1974. Når ofres neste naturreservat?  
 
4.    Næringsminister Trond Giske ønsker å bruke Repparfjorden og Førdefjorden som deponi for gruveslam tiltross for de massive miljøkonsekvensene dette vil få for økosystemene.

Dette er bare noen eksempler på feilslått ressurs og miljøpolitikk.

For nærmere opplysninger:
Miljøvernforbundet v/Politisk nestleder Ørjan Holm, tlf. 913 57125 / orjan@nmf.no

Miljøvennlig hilsen
Norges Miljøvernforbund


Ørjan Holm

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :