Her er du:

Miljømarked er Miljøvernforbundets butikk for omsetning av brukte gjenstander og byggevarer. Vi selger TVer, stereoanlegg, hvitevarer, toaletter, håndvasker, møbler, stoler, speil, sportsutstyr, sykler, glass, nips og pyntegjenstander, tepper, dører og vinduer, lamper og mye mer.

Miljømarkedet konseptet er basert på at personer og firmaer leverer/donerer brukbare gjenstander som de likevel skal kaste, men som samtidig er brukbare.Hos oss kan du altså levere brukbare gjenstander som andre kan dra nytte av, samt støtte en god sak.
Du vil finne altså alle slags gjenstander hos oss, fra sykler og barnevogner til løsøre, stereoanlegg og bygningsdeler.

Vi ønsker, dersom det er mulig - i henhold til vår formålsparagraf - Å benytte fredede eller bevaringsverdige bygninger, slik at bygningene er i bruk. Bruk er den beste måten å forhindre at bygninger forfaller.

Slik virksomheten framstår, mener vi at vi har funnet en interessant kombinasjon av flere formål: Gjenvinning av avfall, avfallsminimering, sysselsetting i miljøvernarbeid, kulturminnevern, ungdomsarbeid, og holdningsskapende arbeid. Overskuddet av virksomheten gå til å drive annet miljøvernarbeid innen Miljøvernforbundet.

Vår adresse: Professor Hansteens gate 55. Tlf. 5532 7866.

Epost: miljomarked@gmail.com

Åpningstider: 10.00 - 16.30, lørdager 11.00 - 15.00

NB: Medlemmer i Miljøvernforbundet får 10% rabatt på alle varer på Miljømarkedet.
Du kan bli medlem ved å registrere deg
her.


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :