Her er du:
Publisert: 20.11.2014
 
Samtidig som det er politisk vedtatt av miljø og plassmangel at trafikkveksten i byene skal tas med kollektivtrafikk og sykkel så investeres det ellevilt i nye veier. Bompengefinansiering har gjort det mulig å akselerere bilveiutbyggingen. Både i by og land investeres det storstilt i utbygging av nye veier til tross for at eksisterende veinett er i svært dårlig forfatning.
Bilveiutbygging i byer reduserer ikke køene da det alltid blir oppspist av trafikkøkning når veikapasiteten øker. I en tid hvor klimaproblemet er vår største utfordring er det også et paradoks at det legges til rette for økt veitransport.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I fylket med den største andelen dårlige veier investeres det også for fullt. Les mer om vedlikeholdet her: www.vest24.no/nyheter/article7697158.ece
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :