Her er du:
Publisert: 29.06.2012
Miljøvernforbundet klaget igår inn vedlikeholdskontrakten 1509 Ytre Nordmøre til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). KOFA har mulighet til å bøtelegge denne anskaffelsen med over 40 millioner kr. Møre og Romsdal fylkeskommune / Statens vegvesen er de vi har klaget inn. På de to vintrene denne kontrakten har vært gjeldende har saltforurensningen av veiene vært nesten like stor som de fire foregående årene.
I vintrene 2006-2007 til og med 2009-2010 var saltforbruket mellom 380 og 540 tonn salt hver vinter. De to siste vintrene har det kommet opp i 1013 og 655 tonn salt. Statens vegvesen betaler entreprenøren (Mesta drift AS) mer penger desto mer som saltes. Det virker åpenbart at betalingen som entreprenøren mottar for å forurense med salt stimulerer dem til meningsløst mye salting.
Kontrakten ble signert over en måned etter vedståelsesfristens utløp. Ved å inngå kontrakt etter vedståelsesfristens utløp slår KOFA fast at kravene til forutberegnelighet og konkurranse i lovens § 5 er brutt. De grunnleggende kravene i lovens § 5 brytes ved ikke å sluttføre konkurransen innen vedståelsesfristens utløp. Dersom kontrakt ikke blir signert før utløpet av vedståelsesfristen har oppdragsgiver ingen bindende tilbud. Dersom kontrakt likevel blir inngått, er dette å anse som en ulovlig direkte anskaffelse, jf uttalelser fra KOFA. Det kan vises til KOFAS avgjørelse i sakene:

2010/17
www.kofa.no/no/avgjorte-saker/2010/201017/?hl=vedståelsesfrist
2010/203
www.kofa.no/no/avgjorte-saker/2011/2010203/?hl=vedståelsesfrist
2008/23
www.kofa.no/no/avgjorte-saker/2008/200823/?hl=vedståelsesfrist
2007/5
www.kofa.no/no/avgjorte-saker/2007/20075/?hl=vedståelsesfrist
2006/143
www.kofa.no/no/avgjorte-saker/2007/2006143/?hl=vedståelsesfrist

Kontrakten har en verdi på 292 millioner kr. KOFA kan legge gebyr på ulovlige offentlige anskaffelser på inntil 15 % av anskaffelsesverdien. I dette tilfellet kan det bøtelegges med over 40 millioner kr, noe vi håper at KOFA vil gjøre. 
 
NMF har i årevis jobbet for å få stoppet veisaltingen. Matjord, fiskeelver, kjøretøy, sykler, sko og dyrepoter er blant det som tar skade av saltforurensningen. NMF ser med glede på at kommuner og fylker som Ski, Akershus og Oslo har fattet intensjonsvedtak om å fase ut veisalting. Imidlertid er vedtakene gjennomgående såpass vage at vi vil følge med på utviklingen.
 
Av Øystein Bønes
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :