Her er du:
Publisert: 25.01.2012

Høyhastighetsutredningen som ble publisert idag viser at lyntog mellom våre største byer kommer til å koste dyrt. NMF vil derfor gjenta at vi bør følge rådene til jernbanefagfolk som anbefalte å oppgradere den eksisterende jernbanen vi har til Gardermobanestandard, som er en bane med maksimumshastighet på 210 km/t. Utredningen viser at NMF har fått rett i at kostnader og naturskader blir for store med baner tilpasset hastigheter over 230 km/t. 

 
Utredningen har vist at 30-40 % av trafikken på strekningene er såkalt underveistrafikk, d.v.s. passasjerer som går av og på stasjoner mellom endepunktene.Videre står det at ™ved en eventuell realisering av høyhastighetsbaner i Norge bør disse framføres slik at de vil betjene befolkningen underveis mellom de store byene". Men hvordan skal en bane som kjører i 250 til 330 km/t kunne gjøre dette. Med en slik hastighet vil det være nødvendig med flere kilometer for å bremse ned til stoppene. Naturinngrepene ved å lage jernbanelinjer til slike hastigheter vil også bli svært store. De kan ikke krenge mye, noe som vil gjøre det nødvendig med storstilt utsprengning for å lage traseene. Det er derfor ikke overraskende at av alle alternativene så er det med hastigheter inntil 160 km/t det eneste som er bedriftsøkonomisk lønnsomt. Det gjelder alternativ B der en bruker mer midler på eksisterende jernbanenett enn dagens nivå slik som NMF har anbefalt. Da vil Bergensbanen være den strekningen der man vil få den største nytten ved minst bruk av investeringsmidler. En bane hvor toget mellom Bergen og Voss må holde hastigheter på kun 35 km/t pga at den ikke har blitt oppgradert. 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :