Her er du:
Moss kommune ser overhodet ikke rødt på elbil, men fakta er i alle fall at åtte nideler av kommunens nye elbilpark er rød.
Fredag 19. august hadde den lokale Peugeotforhandleren en høytidelig overrekkelse av åtte røde og en hvit iOn til Moss kommune. Hvilket er en av de største enkeltleveransene av elbiler i kommune-Norge.

Det lokale Bertel O. Steen-utsalget måtte beklage at de ikke lyktes med å oppdrive ni røde iOn, slik at kommunen virkelig kunne sett rødt.


Overrekkelsen av elbilene er en del av Moss kommunes miljøsatsing. Dette er forankret i et omfattende politisk vedtak, hvor kommunen også endret innkjøpspolitikken fra kun å lease biler til nå å kjøpe.  Årsaken til kjøp og ikke leasing, er dels begrunnet i mva-fritaket som kun gjelder for kjøp av elektriske kjøretøy. Vedtaket omfatter:


Rådmann kan oppta et lån for kjøp av kommunens allerede leasede biler, samt kjøp av nye biler.
Ved kjøp og eventuelt leasing av nye biler skal disse bilene være miljøvennlige og minst halvparten skal være elektriske.
Det søkes å inngå innkjøpssamarbeid med fylkeskommunen og andre aktuelle kommuner i fylket.
Vurderingen ved kjøp skal gjøres ut fra følgende kriterier, i prioritert rekkefølge: Lavest utslipp, Lavest årlig driftskostnad, Lavest innkjøpskostnad.


Vedtaket til Moss kommune er imponerende og bør være retningsgivende for hele kommune-Norge. At elbiler har det laveste utslippet, er det ingen tvil om. Slik sett kan Moss kommune i løpet av få år ha et betydelig antall elbiler i kommunal tjeneste. Ikke minst når elbilene nå er i ferd med å innta den lettere varetransporten.


Til de kommuner som ikke følger Moss sitt eksempel, kan vi opplyse at offentlige anskaffelser kan klages inn for KOFA (Klageorganet for offentlige anskaffelser). Skal tro om ikke en dertil kjent, høyttalende, bergensk miljøforkjemper er villig til det...
 
Artikkelsammarbeid med elbil.no

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :