Her er du:
Bildelingsorganisasjonen Bilkollektivet åpnet mandag 7. juni verdens nordligste bildelepool i Tromsø. Etableringen er et resultat av lokalt initiativ fra Norges Miljøvernforbund. Fra oppstart vil de til nå over 20 andelseierne i fellesskap disponere 3 biler fra to oppstillingsplasser
-  Bildeling er miljøvern i praksis, sier Miljøvernforbundets Ørjan Holm.
Etableringen av verdens nordligste bildelingsordning kommer som følge av et initiativ og tett samarbeid mellom Norges Miljøvernforbund, Grønn Hverdag og Andelslaget Bilkollektivet. Prosjektet med etablering av en bildeleordning i Tromsø har fått nødvendig etableringsstøtte fra Troms Fylkeskommune og Tromsø kommune, støtte som dekker oppstartskostnader men ikke drift.
 
- Vi er glade for at vi endelig fikk til dette prosjektet, etter om lag ett års planlegging, sier Ørjan Holm i Miljøvernforbundet.

Andelslaget Bilkollektivet BA ble stiftet i 1995 og er Norges største bildelingsorganisasjon med rundt 1800 andelseiere og med bil nr 150 ved etableringen i Tromsø. Etableringen fører til at Bilkollektivet nå er etablert i 4 norske byer (Oslo, Stavanger, Kristiansand og Tromsø), og har nært sammarbeid med søsterorganisasjonene Bilringen (Bergen) og Trondheim Bilkollektiv. Organisasjonene som dekker 6 av de største byene, har tilsammen litt i underkant av 2900 andelseiere og disponerer tilsammen en bilflåte på over 260 biler.

- Dette er et tilbud til alle som ikke har bil, eller som ønsker å kvitte seg med sin bil for å slippe det praktiske rundt bilvedlikehold, uttaler Holm. 

Bilkollektivet tilbyr moderne og lite miljøbelastende biler tilgjengelig fra stasjoner midt i byen, lett tilgjengelig om du kommer med buss, båt, sykkel (eller fly) til byene. Andelseierne kan leie bil for alt fra 1 time og opp til flere dager eller uker. Bilene bestilles på internett og medlemmene kan starte og returnere bilene døgnet rundt. Hvor mye du leier og hvor langt du kjører avgjør prisen.

- Dette er et økonomisk, fleksibelt og miljøvennlig tiltak, avslutter Ørjan Holm, regionsleder i Miljøvernforbundet. 

For å bli medlem i en bildelingsordning, må man kjøpe en andel (som senere kan selges), stille et depositum og betale en årsavgift på 590,-. Medlemmene betaler utover dette priser etter bruk av bilene.


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :