Her er du:
Publisert: 08.04.2010
Jernbaneverket opplyser at det kan måtte gå færre tog i fremtiden. Som følge av togkrisen innkalte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa jernbanedirektør Elisabeth Enger til hastemøte tirsdag. Der kom det fram at Jernbaneverket vurderer å kutte antall tog, samt utsette planlagte investeringsprosjekter, for å prioritere vedlikehold av jernbanen. Kleppa vil ikke love ekstra bevilgninger til jernbanen. - Dette er katastrofalt og helt uakseptabelt, uttaler Snorre Sletvold, nestleder i Norges Miljøvernforbund. - Dette vi ser nå er resultatet av et vedlikeholdsetterslep på mangfoldige milliarder som Jernbaneverket ikke makter å ta igjen med det første, med det resultat at det kan komme til å gå færre tog før det igjen kanskje blir bedre, sier Sletvold.
Dette er et resultat av at Jernbaneverket i årtier ikke har fått bevilget nok penger. De skyldige i denne situasjonen er regjeringer og politikerne på Stortinget de siste 12-16-20 årene. På slutten av 1990-tallet måtte Jernbaneverket kvitte seg med kompetanse i forbindelse med at Jernbaneverket skulle effektiviseres. Resultatet er at mye verdifull kompetanse nå er borte, og resultatet har vi sett denne vinteren.

- En samlet Miljøbevegelse har i samme periode varslet at det vi nå ser kom til å bli resultatet av omorganisering og nedskjæring som ble presset ned over ørene på Jernbaneverket. Problemet har vært en ensidig fokusering på effektivisering, og ikke det reelle behovet som skulle dekkes av vedlikehold. - Politikerne gjennom flere storting har ikke villet forstå alvoret i at infrastruktur som forfaller langsomt blir dyrt å drifte i lengden. De forstår bare ikke at det er forskjell på konkurranseutsetting og det å vedlikeholde effektivt og tilstrekkelig. Privatisering og konkurranseutsetting behøver ikke resultere i et rasert jernbanenett, dersom man vektlegger kvalitet i kombinasjon med nok penger til nødvendig vedlikehold, utaler Sletvold.

Den norske jernbanen er i krise og politikerne har skylden. Det ender med katastrofe om man kvitter seg med nødvendig kompetanse, det har vært Norges Miljøvernforbund sitt budskap til politikerne i 15 år.

- Her må et samlet politisk miljø øyeblikkelig brette opp ermene og rydde opp, og det haster. Vi må kunne vedlikeholde det vi har, ikke bare lage fine utredninger om hvordan man kanskje en gang i fremtiden vil at norsk jernbane skal være. Hvordan skal vi kunne oppgradere dagens jernbane til høyere hastighet, når vi ikke klarer å vedlikeholde det vi har, avslutter Snorre Sletvold, nestleder i Norges Miljøvvernforbund.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :