Her er du:
Publisert: 01.04.2005

To år etter innføringen av bomring i London, som det var store protester mot, synes tiltaket å være en gedigen suksess.  Luften har blitt ren, og framkommeligheten for biler og busser har aldri vært bedre.  Nå vil borgermesterne utvide bompengeringen.

Trafikkkorkene er redusert til en tredjedel av hva det var før bomringen ble innført.  Luften er også blitt merkbart bedre.  Busstilbudet har blitt vesentlig forbedret, slik at folk ikke skal ha dårligere fremkommelighet.
Nå ønsker borgermester for Stor-London å utvide bompengeringen til å omfatte et mye større område.  Prisene er også foreslått økt.  Intektene skal brukes til å bedre kollektivtransporten, som i dag får 1,2 milliarder fra bompengeringen.

- Når de klarer dette i London, er det forstemmende å være vitne til den håpløse debatten i Oslo, hvor Høyre, AP og Fremskrittspartiet dilter i NAFs hjulspor og krever at inntektene fra bompengeringen skal brukes til veier, og ikke kollektivtrafikk.  F.rp. vil dessuten fjerne bompengeringen etter konsesjonsperioden, og dette kommer til å føre til en massiv økning i trafikk og luftforurensning, sier leder av NMF region øst, Eirik Wærner.


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :