Her er du:
Publisert: 12.03.2004

Marineholmen og tidligere Mjellem & Karlsens eiendommer utpekes nå som et satsingsområde for forskning og næringsutvikling. NMF mener etablering av gode miljøtiltak vil være positivt for hvordan området fremstår. I forbindelse med sykkelparkeringen og miljøstasjonen i det planlagte parkeringshuset på Marineholmen, krever NMF at 10% av parkeringsplassene må settes av til el-biler og være gratis for disse. Et slikt tiltak vil være et positivt tilbud særlig sett i sammenheng med områdets gode kollektiv-tilgjengelighet.

Gratis parkering, samt de andre fordelene det er å ha el-bil, vil bidra sterkt til overgang fra forurensende privatbilbruk til mer miljøvennlige transportmåter.

Etablering av gratis parkeringsplasser for el-biler, støtter opp målet for parkeringspolitikken (vedtatt mars 2004): "Bergen kommune skal utøve en langsiktig parkeringspolitikk som er samordnet med behovene for verdiskapning innenfor nærings- og kulturliv, samtidig som en skal ivareta og tilfredsstille miljørettet areal- og transportpolitikk".


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :