Publisert: 16.02.2016
Olje- og energidepartementet har bestemt at Siragrunnen vindkraftverk ikke blir bygget. Etter langvarig arbeid fra Miljøvernforbundet, NOF og andre miljøvernorganisasjoner gjennom mange år er trekkfuglene trygge for den faren Siragrunnen vindkraftverk ville utgjort.
 
 
Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) avslo konsesjon i området i fjor. Skuffelsen for utbygger Siragrunnen AS var nok i samme størrelsesorden, og avslaget ble påklaget. Det faglige grunnlaget mot vindkraftverket har hele tiden stått fjellstøtt. Det er knapt mulig å finne en verre lokalisering av vindkraftverk i Norge. Ikke bare trekker millioner av fugl gjennom området, undersøkelsene utbygger var pålagt å gjennomføre viser at nesten all fugl flyr gjennom det tenkte planområdet. Plasseringen nært kysten, nært steile kystberg som utgjør fuglenes ledelinje, gir fuglene liten oversikt, og unnvikelsesgraden blir mindre. Internasjonal forskning sier helt klart at slik topografi gjør kollisjonsfaren unødvendig stor. Forskningen gir oss også et klart råd for å unngå konflikt mellom fugl og vindkraft: Det mest effektive og forebyggende tiltaket man kan gjøre er å ikke plassere vindkraftverk der det er store mengder fugler.  Vipe, tjeld og storspove er alle sterkkt truede fuglearter som trekker nordover fra slutten av februar.
De ankommer sørvestkysten av landet, og trekker videre nordover over Siragrunnen. Alle disse artene er inkludert på den globale rødlisten. Det er ikke få arter og individer som nå slipper ekstrabelastningen et utbygd Siragrunnen vindkraftverk hadde medført.
Kilde: Norsk Ornitologisk Forening
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :