Publisert: 21.02.2013
 
Hjelp oss å hindre ulovlig handling av truede dyrearter! I mars deltar NMF på CITES konvent i Bangkok, og kommer til å kjempe mot handel som truer arktiske dyrearter som isbjørn, hvalross, narhval, ringsel, klappmyss og ismåke. NMF kommer også til å sette søkelyset på den barbariske nedslaktingen av hai, som følge av unødvendig produksjon av haifinne suppe og kinesisk medisin. Ønsker du å hindre handel av truede dyrearter? Har du en hjertesak du vil at Miljøvernforbundet skal ta opp? Ta kontakt med oss så skal vi ta det med oss til CITES.
CITES (konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna) er en internasjonal avtale mellom regjeringene. Målet er å sikre at internasjonal handel i prøver av ville dyr og planter ikke truer deres overlevelse.
 
Fordi handel med ville dyr og planter krysser grensene mellom landene, kreves det innsats for å regulere det internasjonale samarbeidet for å verne visse arter fra overbeskatning. CITES ble unnfanget i en ånd av et slikt samarbeid. I dag, administrerer CITES varierende grad av beskyttelse til mer enn 30.000 arter av dyr og planter, enten de omsettes som levende eksemplarer, pelskåper eller tørkede urter.
 
 

CITES er en frivillig, internasjonal avtale mellom land og stater. Land som har samtykket i å være bundet av konvensjonen (tilsluttet CITES) er kjent som parter. CITES er juridisk bindende for partene - med andre ord må de gjennomføre konvensjonen – men de erstatter ikke nasjonale lover. Snarere gir det et rammeverk som skal respekteres av hver part, som må vedta sin egen nasjonale lovgivning for å sikre at CITES er gjennomført på nasjonalt nivå.

Foruten å ta opp kampen for de arktiske dyrene, ønsker vi å kjempe for haien. I hvor mange år har man ikke sett kampanjer med søte pandabjørner, tiger- og selunger for å få stoppet slaktingen av disse? En slik kampanje mot brutal slakting av hai har man derimot til gode å se.

Langlinefiske av hai foregår ved at en line på 10 mil utstyrt med så mange som 16 000 kroker legges ut i havet. Linen blir liggende flere timer i vannet mens delfiner, sel, sjøfugl, småfisk i tillegg til hai fanges på krokene. Haien som fanges får sine kjever samt bryst-, rygg- og halefinner kappet av, før den resterende haikroppen, ofte fremdeles levende, følger den dødelig skadede eller allerede døde bifangsten over skipssiden. Tilbake i vannet er haien selvfølgelig ute av stand til å svømme og synker ned i en stim av etterlatte kadaver mot havets dyp og en pinefull, sikker død.
 
Miljøvernforbundet er parat til å kjempe for våre hjertesaker på CITES konventet i Bangkok. Ta kontakt med oss, slik at vi også kan ta med oss våre medlemmers ønsker og interesser. Sammen står vi sterke!
 
Kilde:

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :