Publisert: 20.01.2011
Reinsdyrnæringen gir rovdyra skylden for reindøden på Finnmarksvidda som egentlig skyldes ødelagte reinbeiter.
Reindriftsnæringens søknad om rovdyrerstatning er nok et svindelforsøk mot staten.

 
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) er ikke overrasket over at reindriftsnæringen
nok en gang har gitt rovdyrene skylden for at nærmere 50 000 reinsdyr har gått tapt på Finnmarksvidda.

NMF erkjenner at rovdyr tar reinsdyr men ikke det antallet som reindriftsnæringen påstår. Næringen skylder på rovdyrene for å forsøke å skjule en langt alvorligere sak: Ødelagte reinbeiter og sultedød.
Reindriftsnæringen har i mange år slitt med for stort reintall og for dårlige beiter. Reindriftsnæringen har til nå nektet å innse at den eneste løsningen på problemet er å redusere reintallet men næringens grådighet har ført til at ingen ønsker å bidra til å redusere reintallet. Dette har ført til et omfattende dyreplageri på vidda med avmagrede reindyr og en sikker sultedød for et stort antall reinsdyr hvert år.

NMF kan ikke se noe grunnlag for å diskutere tap av rein til rovdyr på Finnmarksvidda før reintallet er kraftig redusert.

NMF ser på årets søknad om rovdyrerstatning fra reindriftsnæringen som nok et svindelforsøk mot staten der reindriftsnæringen ønsker å få dekt sine tap som følge av ødelagte reinbeiter gjennom rovdyrerstatningen.

For nærmere informasjon kontakt:
Norges Miljøvernforbund, politisk nestleder Ørjan Holm tlf: 91357125

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :