Etter at en bjørn ble ulovlig skutt i Rendalen i Hedmark i fjor sommer, gikk NMF til anmeldelse av jeger Halvor Sveen for ulovlig felling av truet rovdyr. Nå er Sveen dømt i Nord-Østerdal tingrett.

Aktor i saken om bjørnefellingen la ned påstand om 21 dagers fengsel, men kjennelsen lød på betinget fengsel i 36 dager med en prøvetid på to år og en bot på kr 7000, i tillegg til fradømming av retten til å drive jakt og fangst i to år.

NMF er ikke fornøyd med straffeutmålingen, men påpeker at retten understreker at det lå betydelig tvil bak den betingede straffen, og det er en seier for Norges rovdyrs videre eksistens at retten nå trakk en tydelig grense for hva som kan komme innunder nødvergeparagrafen.

(Kilde: Østlendingen kl.15.09, nettversjon)

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :