Publisert: 26.04.2016

Miljøvernforbundet var på en inspeksjon på NOAH's anlegg på Langøya, Norges største deponi for farlig avfall. NMF konstaterer at deponiet som ligger i kalksteinsbruddet på Langøya ikke er forsvarlig tettet, og det er fare for utlekking av gift til sjøen rundt anlegget.  NMF har nå politianmeldt NOAH.  Les politianmeldelsen her

Publisert: 19.04.2016

Miljøvernforbundet hadde en markering utenfor møtet som Bystyret i Bergen holdt i forbindelse med vedtak om trasevalg Bergen sentrum til Åsane 20.april 2016.  En trase over Bryggen vil gjøre Bybanen langsom gjennom sentrum, vil skape ulykkesrisiko og beslaglegge store deler av gatearealet gjennom sentrum.  Bybane over Bryggen er kort-tenkt, ikke fremtidsrettet, og tar ikke hensyn til Bryggens UNESCO-status.

Publisert: 19.04.2016

 

Høyre, FrP, MDG, Rødt og Senterpartiet i Bergen vil ha Bybanen i tunnel bak Bryggen. De har lagt fram flere fremtidsrettede tunnel-løsninger, og ønsker også et underjordisk knutepunkt i sentrum for de ulike bybanene som bygges ut. Dette blir både en rask, miljøvennlig og effektiv kollektivløsning som samtidig tar vare på middelalderbyen Bergen.
 
Se videoen på YouTube 
Publisert: 06.04.2016

 

Norges Miljøvernforbund politianmelder Statens Vegvesen  for alvorlig forurensing av Steinsvikelven, et vassdrag der sjøørreten har gyteområde.  Øvre og nedre del av elven er blitt nedslammet fra avrenning fra anleggsområder der vegvesenet og Skanska opererer på Fleslandsvegen i Bergen. Miljøvernforbundet krever at forurensingen stoppes, og at elven blir tilbakeført til en tilstand der sjøøretten igjen kan gyte i elven.
 
Publisert: 05.04.2016

 

Norges Miljøvernforbund går inn for Dokken som det beste alternativet for godshavn og jernbaneterminal i Bergen. Dokken er den mest kompakte løsningen, vil medføre minst naturinngrep, og vil bli den rimeligste løsningen. Dokken kan også brukes som cruisehavn. Miljøvernforbundet møtte politikerne som hadde vært på befaring på ulike alternativer for godsterminal i Bergen.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :