Her er du:
Publisert: 14.10.2016
 
Norges Miljøvernforbund mener at Statens Vegvesen sin presentasjon av Hordfast - er lite håndfast... -mer som en "ulldott" sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet. Det mangler blant annet en økonomisk oversikt over fergesambandet i regionen. Planen om å lage en ferjefri E39 vil bli en økonomisk katastrofe, bare bompengekostnadene vil bli så høye at bilistene vil lide i framtiden.
 
Publisert: 07.10.2016
 
Salmar Nord AS sitt oppdrettsanlegg 15516 Mårøyfjord har store mengder slam som forpester havbunnen, dette anlegget er nå brakklagt, og produksjonen er flyttet til 34697 Øyra, et stykke unna. Bare etter ett års drift ser det veldig ille ut under oppdrettsanlegget. Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet anbefaler at folk ikke spiser villfisk som har levd i nærheten av oppdrettsanlegget. 
Publisert: 04.10.2016
 
Marine Harvest i samarbeid med teknologiselskapet Hauge Aqua er i ferd med å utvikle et tett oppdrettsanlegg for bruk i sjø. Selskapet vil bruke 600 millioner kroner for 10 testanlegg på 33x44 m. Anlegget vil bedre fiskehelse ved at man slipper å bruke avlusingsmidler i for og på fisken, anleggene vil også hindre spredning av sykdommer, og villfisk vil ikke lenger ha mulighet til å beite på overskuddsfor fra merdene.
Marine Harvest ønsker også å behandle avføring fra oppdrettsfisken for forbrenning og på sikt kompostering. Dette er fullt mulig når fiskeforet blir renset. Det er også bra at det blir lagt opp til en vannstrøm, slik at fisken svømmer mer aktivt.  Vi er veldig stolte av at Marine Harvest og et teknologiselskap på Vestlandet utvikler dette, lukkede anlegg er noe vi har vært pådriver for i mange år, sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet.  Vi håper at Grieg også ser dette og følger opp med lukkede anlegg, sier Oddekalv ombord på MS Miljødronningen. 

Publisert: 04.10.2016
 
Den engang rike torskekommunen Torsken er i dag dominert av lakseoppdrett. Torsken har forsvunnet fra Gryllefjord og Torskefjorden på grunn av Wilsgård Fiskeoppdrett og Nor Seafood AS. Se historien om torsken som forsvant fra Torsken.
 
Publisert: 21.09.2016
 
 
MS Miljødronningen har undersøkt taretrålingsfelt like ved Horta naturreservat i Leka kommune. Undervannskamera på ROV dokumenterer total rasering av sjøbunnen. Taretrålingen har skrellet bort alt planteliv og koraller, ingen fisk eller krepsdyr på bunnen, ingen vegetasjon. Se hvordan taretrålingen har ført til en steinørken på sjøbunnen, og se en livskraftig tareskog.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publisert: 19.09.2016

Norges Miljøvernforbund er positive til utviklingen av lukkede oppdrettsanlegg. De har ikke problemer med rømming, lakselus, medisinbruk eller forrester og fiskeskit. Avfallet fra det lukkede oppdrettsanlegget kan videreforedles til biogass, mat for mikroalger for produksjon av marin olje, jordforbedring etc. Dette er hva jeg vil se i norske fjorder i framtida, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund.

Publisert: 31.08.2016

MS Miljødronningen (Eco Queen), a sea surveillance ship owned by Green Warriors of Norway found big amounts of deadly gas under Nord Senja Laks' fish farm Skog in Botnhamn, Senja in Northern Norway. The ROV with cameras and robot arm documented the gas, and took samples from the sea bed. See the "gas factory" in this film...

Publisert: 18.08.2016
 
MS Miljødronningen undersøkte Lerøy Aurora AS sitt anlegg 27476 Solheim utenfor Karlsøy i Troms. Ved hjelp av ROV og prøvetakingsutstyr fikk vi opp en bunnprøve full av gass. Det var store mengder giftig gass som kom opp fra bunnen på grunn av den enorme forurensingen under oppdrettsanlegget. Miljøvernforbundet politianmelder Lerøy Aurora for drepende forurensing.
 
Publisert: 18.08.2016
 
Miljøvernforbundet fikk tips på et havarert oppdrettsanlegg i Torskefjorden. MS Miljødronningen fant anlegget ved hjelp av sonar og ROV. Oppdrettsanlegg på sjøbunnen er en fare for skipstrafikken og fisket, og oppdretterne må ta ansvaret å rydde opp etter seg sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet. Vi ber Fiskeridirektoratet ta tak i saken slik at det kan bli ryddet opp på sjøbunnen.
Publisert: 03.07.2016

M/S Miljødronningen avslører ekstrem forurensing på oppdrettsanlegg Storvika Vest i Dyrøy kommune.
Ved hjelp av undervannskamera /ROV med robotarm har vi dokumentert meget alvorlig forurensing av sjøbunnen under Salmar Nord AS sitt oppdrettsanlegg. Dette ødelegger for lokalbefolkningen og for den ville fiskebestanden i fjorden. Den ene fiskeriministeren etter den andre løper oppdretternes ærend, jeg synes det er skammelig og det gjør meg forbanna, sier leder i Miljøvernforbundet Kurt Oddekalv etter et intensivt tokt på 11 dager med MS Miljødronningen fra Bergen til Senja.

Publisert: 03.07.2016
Nordlaks sitt oppdrettsanlegg 11381 Dypingen har et abnormt utslipp av fiskeskit og forrester. MS Miljødronningen har ved hjelp av undervannskamera på ROV og robotarm dykket ned under oppdrettsanlegget og funnet tykke lag av biologiske sedimenter som stammer fra fikeskit og for som er sølt utover sjøbunnen. Dette anlegget forurenser like mye som en by på 50 000 mennesker... I mitt kongerike skal det ikke være sånn sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund.

Publisert: 03.07.2016
MS Miljødronningen reiser videre nordover for a gjøre raid på oppdrettsanlegg. Cermaq sitt anlegg 11312 Svartfjell på 3600 Tonn har tykke lag av slam under oppdrettsanlegget ned på 200 meters dyp.
Dette er noe av det værste eg har sett, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund, han lover politianmeldelse av Cermaq for alvorlig forurensing av fjordmiljøet.

Publisert: 03.07.2016
Edelfarm har fått WWF sin ASC-sertifisering på oppdrettsanlegget 15455 Daumannsvika.
Dette anlegget er enormt nedslammet under merdene, og etter Miljøvernforbundets oppfatning er dette å regne som miljøkriminalitet. Bli med å se hvordan det ser ut under oppdrettsanlegget på ca. 100 meters dyp.
Publisert: 03.07.2016
 
Norges Miljøvernforbund fikk sildefabrikk i Uthaug med på avtale om å spyle fiskebåtene utenfor havnen. Dette er en gladsak for lokalmiljøet i Uthaug, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund.

 
Publisert: 08.06.2016
 
Miljøvernforbundet v/Kurt Oddekalv i samarbeid med nærmiljøgruppen i Brevik fikk muligheten til å stille spørsmål til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen da han møtte Breviksfolket Tirsdag 7.juni 2016.  Miljøvernforbundet er svært kritisk til NOAH og Norcems planer om deponi for farlig avfall i Dalen Gruver som ligger under Breviks bebyggelse. I denne filmen viser vi bilder fra området som kollapset i 1976, bare 100 m fra bebyggelsen. 
 
 
Publisert: 27.05.2016
MS Miljødronningen drar på tokt i Førdefjorden for å finne korallrev.  Nordic Mining vil sprenge ned Engebøfjellet for å ta ut mineralet Rutil.  De vil legge sprengmasser ut i Førdefjorden. Se hva Nordic Mining vil ødelegge på denne filmen, som viser undervannsbilder fra fjordområdet utenfor Engebøfjellet. Etter vårt syn blir livet i Førdefjorden og lakseelvene innenfor og ut mot Frøysjøen ødelagt av slammet fra steindumpingen.
 
Publisert: 19.05.2016
Miljøadmiral Kurt Oddekalv på tokt med MS Miljødronningen fant store mengder slam fra Fjord Drift sitt oppdrettsanlegg 13876 i Sørfjorden. Anlegget var flyttet noen hundre meter til ny lokalitet. Ved hjelp av ROV (Miniubåt) med kamera og robotarm kan vi avsløre forurensingen fra anlegget, rester etter for og fiskeskit som var oppsamlet under anlegget da det var i drift. Tombregruppen eier Fjord Drift, Miljøvernforbundet ser alvorlig på at Tombregruppen forurenser fjordmiljøet, og det er spesielt kritisk at anlegget i tillegg er feilmerket med et lokalitetsnummer som ikke er i bruk: 12066.

NMF ber om at Fiskeridirektoratet tar tak i saken og krever at Tombregruppen rydder opp i forurensingen. 

 
Publisert: 11.05.2016

Miljøvernforbundet forlanger at oppdrettsanlegget til Lerøy Vest (Lokalitet 11677) i Sørfjorden mister konsesjonen på grunn av forurensing og at anlegget blir fullstendig fjernet.

 
Publisert: 26.04.2016

Miljøvernforbundet var på en inspeksjon på NOAH's anlegg på Langøya, Norges største deponi for farlig avfall. NMF konstaterer at deponiet som ligger i kalksteinsbruddet på Langøya ikke er forsvarlig tettet, og det er fare for utlekking av gift til sjøen rundt anlegget.  NMF har nå politianmeldt NOAH.  Les politianmeldelsen her

Publisert: 19.04.2016

Miljøvernforbundet hadde en markering utenfor møtet som Bystyret i Bergen holdt i forbindelse med vedtak om trasevalg Bergen sentrum til Åsane 20.april 2016.  En trase over Bryggen vil gjøre Bybanen langsom gjennom sentrum, vil skape ulykkesrisiko og beslaglegge store deler av gatearealet gjennom sentrum.  Bybane over Bryggen er kort-tenkt, ikke fremtidsrettet, og tar ikke hensyn til Bryggens UNESCO-status.

Publisert: 19.04.2016

 

Høyre, FrP, MDG, Rødt og Senterpartiet i Bergen vil ha Bybanen i tunnel bak Bryggen. De har lagt fram flere fremtidsrettede tunnel-løsninger, og ønsker også et underjordisk knutepunkt i sentrum for de ulike bybanene som bygges ut. Dette blir både en rask, miljøvennlig og effektiv kollektivløsning som samtidig tar vare på middelalderbyen Bergen.
 
Se videoen på YouTube 
Publisert: 06.04.2016

 

Norges Miljøvernforbund politianmelder Statens Vegvesen  for alvorlig forurensing av Steinsvikelven, et vassdrag der sjøørreten har gyteområde.  Øvre og nedre del av elven er blitt nedslammet fra avrenning fra anleggsområder der vegvesenet og Skanska opererer på Fleslandsvegen i Bergen. Miljøvernforbundet krever at forurensingen stoppes, og at elven blir tilbakeført til en tilstand der sjøøretten igjen kan gyte i elven.
 
Publisert: 05.04.2016

 

Norges Miljøvernforbund går inn for Dokken som det beste alternativet for godshavn og jernbaneterminal i Bergen. Dokken er den mest kompakte løsningen, vil medføre minst naturinngrep, og vil bli den rimeligste løsningen. Dokken kan også brukes som cruisehavn. Miljøvernforbundet møtte politikerne som hadde vært på befaring på ulike alternativer for godsterminal i Bergen.
Publisert: 17.03.2016

 

Bli med i skogen til Kurt Oddekalv, lær om fuglelivet og dyrelivet der. På slutten av filmen kan du lære hvordan du snekrer en fuglekasse.  Oppskriften på fuglekasse kan du laste ned her
Publisert: 11.03.2016

 

Kurt Oddekalv og Miljøvernforbundet har i en årrekke blitt sjikanert av Øivind Bergh på Havforskningsinstituttet.
I en rekke saker som Miljøvernforbundet har jobbet med har Bergh  systematisk prøvd å undergrave vår troverdighet. 
Kurt Oddekalv er blitt kalt nazist og antisemittist, og er urettvist blitt koblet til høyrekestreme miljøer.
For å få slutt på sjikanen avtalte Kurt Oddekalv å treffe Øivind Bergh.    
Det endte med intervju med TV2, der Bergh forsøkte å kaste en Cafe Latte i fjeset på Oddekalv.
Publisert: 03.03.2016

Miljøvernforbundet er sterkt kritisk til Heidelberg/NORCEM sine planer om å deponere farlig avfall i de gamle kalkgruvene til NORCEM i Brevik.  Lokalbefolkningen vil bli utsatt for stor risiko ved transport og lagring av det farlige avfallet i gruvegangene under Brevik.  Allerede nå er befolkningen sterkt eksponert for sementstøv fra NORCEM, noe denne filmen viser. 

Publisert: 02.03.2016

Statens Vegvesen Region Vest la 29.februar 2016 fram utkast til ny Nasjonal Transportplan (NTP) som gjelder for de neste 12 år. Det er vektlagt mer drift og vedlikehold framfor nye prosjekter.  Økt satsing på kollektiv og sykkel, bl.a sykkelekspressveger og momsfritak på EL-sykler.  Miljøvernforbundet er positiv til den nye transportplanen, som tar opp viktige punkter som rassikring, samkjøring veg og jernbanetunneller på strekningen Arna-Stanghelle.

Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet er alt i alt fornøyd med avtalen, spesielt at det nå er satsing på klimatiltak rettet mot de store byene. Statens Vegvesen kan bli bedre på miljø, men er kommet langt allerede sier Oddekalv, som var tilstede på møtet sammen med Per Nordø, Fagansvarlig Samferdsel i Miljøvernforbundet. 
 
Publisert: 16.02.2016

Marine Harvest i samarbeid med teknologiselskapet Hauge Aqua er i ferd med å utvikle et tett oppdrettsanlegg for bruk i sjø. Selskapet vil bruke 600 millioner kroner for 10 testanlegg på 33x44 m. Anlegget vil bedre fiskehelse ved at man slipper å bruke avlusingsmidler i for og på fisken, anleggene vil også hindre spredning av sykdommer, og villfisk vil ikke lenger ha mulighet til å beite på overskuddsfor fra merdene.

Marine Harvest ønsker også å behandle avføring fra oppdrettsfisken for forbrenning og på sikt kompostering. Dette er fullt mulig når fiskeforet blir renset. Det er også bra at det blir lagt opp til en vannstrøm, slik at fisken svømmer mer aktivt.  Vi er veldig stolte av at Marine Harvest og et teknologiselskap på Vestlandet utvikler dette, lukkede anlegg er noe vi har vært pådriver for i mange år, sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet.  Vi håper at Grieg også ser dette og følger opp med lukkede anlegg, sier Oddekalv ombord på MS Miljødronningen.
Publisert: 05.02.2016

Havforskningsinstituttet og NIFES har analysert de døde hummerene i Øygarden fra november 2015.På bakgrunn av analysene er det ikke mulig å konkludere i spørsmålet om hummerdøden var forårsaket av lusemidlene fra Erko Seafoods oppdrettsanlegg 950m unna sanketeinene.  Miljøvernforbundet mener at miksen av de to lusemidlene som ble brukt har dannet en 7000 ganger sterkere gift enn det som er normalt, og at det forklarer at hummeren døde før konsentrasjonen av lusemidlene hadde nådd toppen ved hummerteinene. Informasjonen fra rapportene blir fordreid i retning at lusemidlene ikke drepte hummerene. De små mengdene av det uhyre giftige lusemiddelet er etter NMF sin mening ikke fanget opp i analysene, men sannsynligheten er stor for at lusemidlene drepte hummerne. Det finnes ingen annen forklaring, sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet.

Publisert: 29.01.2016

Miljøvernforbundet avslører at utbyggerne av Hardangerbroen hadde alt for høye estimater på trafikktallene.
Per Nordø, fagansvarlig på samferdsel i Miljøvernforbundet tok tak i saken, her sammen med leder Kurt Oddekalv i Miljømagasinet TV. 

Publisert: 06.01.2016

Bli med Kurt Oddekalv i et "Dykk i arkivet", Miljøvernforbundet gjenbrukte materialer fra Philipsbygget som ble jevnet med jorden i 2000, mye av dette er i dag i bruk i hovedkvarteret Ludeboden i Bergen.

Publisert: 10.02.2016

See Dan Lewis (ClayoquotAction.org) lecture from the meeting about norwegian Salmon farming in British Columbia, Canada.

Publisert: 11.02.2016

Kurt Oddekalv, president of Green Warriors of Norway delivers a petition against norwegian salmon farming to the norwegian King, Harald V at "Villaks 2016".  Green Warriors of Norway, Clayoquot Action and First Nations, British Columbia, Canada held a demonstration in Alta together with the sami people.

Publisert: 13.01.2016

Bli med Kurt Oddekalv på Konferansehotellet Seletun for å sjekke trepaneler som har vært ubehandlet opp til 20 år.  Er det noe råte å finne? 

Publisert: 24.02.2016

 

Under et tokt med MS Miljødronningen 13. februar 2016 ved Marine Harvest sitt anlegg 15403 ved Olderøyna i Sognefjorden, ble det via filming og robotarm på ROV dokumentert enorme mengder slam på 130 meters dyp rett ved siden av en av oppdrettsmerdene.

 

Publisert: 15.06.2016
MS Miljødronningen dro på tokt til Førdefjorden for å finne korallrev og å undersøke dyre og plantelivet i fjorden. Ved hjelp av undervannskamera (ROV-Remote Operated Vehicle) har vi avdekket det rike livet i Førdefjorden. Alt dette vil bli drept og fjorden lagt øde dersom Nordic Mining får sette i gang sitt Rutil-uttak i Engebøfjellet. Vi ser at Førdefjorden i dag har meget god sikt, vi kunne filme i dagslyset ned til 50 meters dyp. Nordic Mining planlegger å fylle opp en del av fjorden med steinmasser og boreslam, og dette vil bli fatalt for livet der. Mikroskopisk steinstøv vil fylle hele fjorden og ødelegge økosystemet, det vil kvele planter og dyr, og ødelegge for alt liv i fjorden. Er det dette livet verdt å drepe for hvit maling, tannkrem og fiskepudding? Se de unike undervannsbildene som viser livet i Førdefjorden ved Ålsundet, i området det planlegges dumping.
 
Publisert: 21.06.2016
 
MS Miljødronningen har ved hjelp av ROV og undervannskamera funnet ekstrem forurensing på Marine Harvest sitt anlegg 10181 Oksebåsen V rett utenfor øyen Giske ved Ålesund. Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet  har politianmeldt Marine Harvest for forurensingen og krever opprydding og stenging av det gigantiske anlegget på 4680 Tonn biomasse. Se filmen og Les politianmeldelsen

 
Publisert: 22.01.2016

The BC salmon farming industry is over 90% owned by Norwegian companies. Industry practices have been exported from Norway to Canada. But when we look back to Norway, we see an industry plagued with problems such as sea lice outbreaks, viruses, and escaped farmed fish. The situation in Norway provides a roadmap to where British Columbia may be headed, unless changes are made soon.

The province of British Columbia, on the Pacific coast of Canada, is powered by wild salmon. The relatively young post-glacial soils are lacking in nutrients necessary for plant growth, such as nitrogen. Yet the coastal temperate rain forests of BC grow globally famous ancient Western Red Cedars, and Sitka Spruce trees of monumental proportions. Scientists discovered relatively recently that the missing nitrogen is transported from the ocean up rivers (sometimes hundreds of kilometres) by five species of wild Pacific salmon, which return to their natal streams to spawn and die. Animals such as bears, wolves and eagles then spread the nitrogen throughout the ecosystem. Everything on the coast, from the wildlife to the economy, from the rain forests to indigenous cultures, is dependent on the health of the wild salmon. Yet wild salmon are in serious decline, with runs where I live returning in the tens, rather than tens of thousands.

The BC salmon farming industry is over 90% owned by Norwegian companies. Industry practices have been exported from Norway to Canada. But when we look back to Norway, we see an industry plagued with problems such as sea lice outbreaks, viruses, and escaped farmed fish. The situation in Norway provides a roadmap to where British Columbia may be headed, unless changes are made soon.

Norway is currently experiencing record levels of sea lice infestations. Desperate attempts to control these critters are failing. Because sea lice are crustaceans, chemicals which kill them harm other crustaceans as well. Collateral damage in the war against sea lice includes shrimp, prawns, and crabs. The situation in Norway has gotten so out of hand that the government recently shut down nearly an entire district in order to prevent further damage to the environment. Prawn and shrimp fishermen are reporting dramatic declines in catch levels.

Here in BC, we find a similar scenario unfolding. Last spring we saw record levels of sea lice infestations during the out-migration of wild salmon smolts, with some farms reporting over twenty lice per fish (three lice per fish is the threshold for treatment). Prawn and shrimp fishermen are reporting dead prawns and shrimps in their traps, or no shrimp at all in places they’ve fished for years.

Salmon farming is also known to import deadly European fish viruses to BC. Of particular note are Piscine Reovirus (PRV) and Infectious Salmon Anemia (ISAV). These diseases, which do not occur naturally in BC, have been found in both farmed and wild populations of salmon. The ISA virus nearly destroyed the salmon farming industry in Chile in 2007, which has not yet fully recovered. Outbreaks of ISA in eastern Canada in the 90s resulted in millions of dollars of compensation paid to the industry there. The potential for such diseases to spread to wild salmon poses a serious and grave risk.

A 2011 study detected ISA in wild BC salmon. That study prompted Justice Cohen to reconvene his $26 million Commission of Inquiry into the Decline of Sockeye Salmon in the Fraser River for 3 days. He uncovered the fact that government scientists had found positive test results for ISAV in both farmed and wild salmon. His report stated "I therefore conclude that the potential harm posed by salmon farms to Fraser River sockeye salmon is serious or irreversible."

Several of the Cohen Commission’s recommendations made in 2012 called for fish health data, samples, and monitoring results to be made available to both government and independent researchers, yet this has not yet happened.

Pacific salmon are key to First Nations cultures as a food source, and as fertilizer for the cedars traditionally used to make everything from houses to canoes to clothing. Salmon farming has impacts on other important indigenous food sources such as herring, clams and crabs. First Nations culture contains strong ethics around passing the lands and waters on in a healthy condition, so as not to impair the ability of future generations to live full and rich lives. This is the core definition of sustainability, and salmon farming impedes their indigenous right to sustain their cultures.

The solution to the environmental risks posed by salmon farming is simple: get the farms out of the world’s oceans. If this industry wants to expand fourfold in British Columbia and fivefold in Norway, it's time to grow up, and learn how to behave responsibly. Getting the farms out of BC’s waters would give wild salmon breathing space to recover, which in turn would allow us to rebuild the wild salmon economy which has thrived here for millennia.

Salmon farming is a global industry based in Norway. I’m travelling to Norway this winter with a delegation from British Columbia. We’ll be appealing to the Norwegian people and their government to help us protect all that we hold dear on Canada’s west coast: a clean, healthy environment which can be sustained and will sustain us indefinitely.


Dan Lewis is Executive Director of ClayoquotAction.org.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :