Her er du:
Publisert: 19.09.2016

Norges Miljøvernforbund er positive til utviklingen av lukkede oppdrettsanlegg. De har ikke problemer med rømming, lakselus, medisinbruk eller forrester og fiskeskit. Avfallet fra det lukkede oppdrettsanlegget kan videreforedles til biogass, mat for mikroalger for produksjon av marin olje, jordforbedring etc. Dette er hva jeg vil se i norske fjorder i framtida, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :