Her er du:
Publisert: 03.03.2016

Miljøvernforbundet er sterkt kritisk til Heidelberg/NORCEM sine planer om å deponere farlig avfall i de gamle kalkgruvene til NORCEM i Brevik.  Lokalbefolkningen vil bli utsatt for stor risiko ved transport og lagring av det farlige avfallet i gruvegangene under Brevik.  Allerede nå er befolkningen sterkt eksponert for sementstøv fra NORCEM, noe denne filmen viser. 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :