Her er du:
Publisert: 18.11.2015

Se video på YouTube her

Miljøvernforbundet avslører at oppdrettsnæringen dreper reker på grunn av dumping av avlusingsmilder på rekefeltene, og nedslamming av havbunnen. Rekefisket i Nord-Norge er snart over. Miljøvernforbundet politianmelder Os kommune for brudd på forurensingsloven. Det ligger store mengder giftig avfall ved Svegatjørn fra et gammelt forbrenningsanlegg og en sandblåsingsbedrift i Os. Ulvenvatnet og Osvassdraget står i fare for å bli forgiftet med kreftfremkallende stoffer fra massene og ved en utfylling av Svegatjørn i forbindelse med byggingen av E39.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :