Her er du:

BryggeSeletun var opprinnelig et småbruk som på 1920-tallet ble skilt ut fra Engeviken gård. Den delen av hovedhuset som i dag huser kontor og kjøkken med spisesal står igjen fra denne tiden og ble da brukt som husrom og fjøs.

På 60-tallet var det slutt på gårdsdrift og den katolske pastoren Edward Vogt tok over stedet mye på grunn av dens beliggenhet med nærhet til fjell og vann, skjermet fra sivilisasjonen men likevel sentralt i forhold til Bergen. Utbyggingen kom i gang og det ble samlet fem verneverdige hus fra Viksdalen i Sogn, som ble satt opp på denne halvøyen, med en del nye bygninger mellom dem. Det eldste huset som er med på driften i dag er fra 1745,  men vi holder også på å restaurere en gammel stue fra 1600 tallet med jordgulv og grue hvor gjestene kan bo slik man gjorde på den tiden.

I 1993 tok Norges Miljøvernforbund over Seletun med tanke på å lage et undervisning og visningssenter for miljøtekniske løsninger og byggeteknikk. Seletun var i særdeles dårlig forfatning ved overtakelsen og byggningsmassen er blitt totalt rehabilitert på beste miljøvennlige måte. Totalbudsjettet for prosjektet ligger på 15-18 millioner. At det hele er muliggjort, skyldes 150 velvillige sponsorer og tusenvis av dugnadstimer.

De gamle er eldst, også når det gjelder byggeteknikk. Gammel byggetradisjon har et blikk for dimensjoner og proporsjoner som moderne byggekunst ofte mangler. Ute som inne vil du fornemme den lune atmosfære som slike gamle bygninger gir. Inne skaper tømmerstuene kos og hygge på en måte vi sjelden klarer å gjenskape moderne byggemiljø. Seletun har derfor en atmosfære som bare må oppleves.

 
1745
naust
 
 
 

Miljøsenteret Seletun er Europas mest miljøvennlige kurs og konferansesenter.
Vi har søkt og søker å finne de mest økoløogiske, miljøvennlige, miljøriktige eller etiske løsningene markedet tilbyr.

Seletun har vannforskyning fra egen brønn på eiendommen, og vannet renses gjennom naturens egne systemer. Vi har eget renseanlegg for gråvann og sortvann, dette gjennom separat avløpsystem 
Toalettene bruker kun halvannen liter vann pr. spyling, og sortvann(kloakk) går i vacuum, som på fly til kompostering, og blir til jord. Gråvannet, som er det andre avfallsvannet fra vask, dusjer etc renses i lecafilter i kombinasjon med vegetasjon.

Seletun er det eneste anlegget i Skandinavia hvor du kan se denne teknologien implementert, og dette kan inspirere til at det blir bygget flere anlegg av denne typen i Norge.

Energibesparende løsninger

Miljøsenteret Seletun er et visningssenter for ressurs og energivennlige løsninger.
Alle gjestene blir tatt med på omvisning for å få et innblikk i miljøsenterets løsninger på vår tids miljøproblemer. Senteret har bl.a 6 forskjellige energikilder:

  • Gassbrenner med vannvarmer, drevet av propan/naturgass.
  • Varmepumpe med slynge ut i Haugdalsvannet.
  • Varmepumpe med slynge inn i gråvannstank.
  • Solfangere med varmt vann til oppvarming.
  • Vedfyrt kakkelovn med magasintank.
  • Elektrisk kjel for oppvarming.

Anlegget styres optimalt gjennom datastyrt driftskontroll, og kan fjernstyres fra hovedkontoret i Bergen.

 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :