Publisert: 15.02.2013
 
Sør-Afrikansk skole nekter mobilselskap etablering av mobilmast på skolens område!
 
I Sør-Afrika er det normalt at mobilselskap tilbyr skoler betaling for å få etablere mobilmaster på skolenes område. Dette var også tilfelle for Eldorado Park Senior Secondary School i Joburg. Etter at skolens ledelse hadde bestemt at de ønsket å ta imot tilbudet fra mobilselskapet ble de møtt med protester fra lærerene. Lærerene hadde gjort seg kjent med noe av den forskningen som finnes på stråling på mobilmaster og risikoen for kreft og andre helseskader/plager.
 
Lærerene ga klar bedskjed om at skolens ledelse fikk velge mellom dem eller mobilmasten. Skolens rektor konkluderte raskt med at det var bedre å være uten mobilmasten enn alle lærerene. Dessuten hadde han også egne barn på skolen
Lederen for Electromagnetic Radiation Research Foundation i Sør-Afrika applauderer skolens holdning til mobilmaster og forteller om en by i Spania som nettopp har fått flyttet en mobilmast etter at nærmere 50 innbyggere har fått kreft eller helseplager som hodepine, søvnløshet og depresjon. «Alt for mange skoler tillater etablering av mobilmaster på skolens eiendom tiltross for kjennskapen til den vitenskaplige dokumentasjonen som foreligger om helseskader ved påvirkning fra slike basestasjoner.»
 
NMF vil også igjen påpeke farene med bruken av selve mobiltelefonen. Blant annet kan stort mobilbruk påvirke mannens sædkvalitet!
 WHO-instansen International Agency for Research on Cancer (IARC) har klassifisert elektromagnetiske felt med radiofrekvens som "muligens kreftfremkallende for mennesker". Mobilbruk kan også føre til andre helseproblemer enn kreft. Det er kjent at elektromagnetiske felt kan føre til søvnproblemer, utmattelsesymtomer, hodepine og hjerteproblemer.
Nyere amerikanske undersøkelser viser også at mobilstråling kan påvirke sædkvaliteten og menns fruktbarhet.
 
Lenke til artikkler:
"Cellphone masts damaging our brains?"
 www.iol.co.za/scitech/technology/telecoms/cellphone-masts-damaging-our-brains-1.1232924
 
For mere lesning om mobilbruk og sædkvalitet:
www.forskning.no/artikler/2011/juni/290132 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :