Publisert: 29.07.2014
 
For 8 år siden ba Miljøvernforbundet om at det måtte etableres landstrømsforsyning til skipene i Bergen havn. Nå har etableringen såvidt startet. Landstrømsforsyning ved bruk av det store overskuddet av klimavennlig elektrisitetsproduksjon i Norge vil medføre både reduksjoner i klimagassutslipp og en forbedring av luftkvaliteten i Bergen. Når skip ligger til kai så genererer de strøm med dieselaggregat. Slike små dieselaggregat er lite effektive, så landstrømsforsyning vil også redusere energiforbruket. Det er idag ingen tekniske hindringer med å legge til rette for landstrømsforsyning av skipene. Det er kun våre folkevalgtes prioritering som avgjør.

Ifølge en rapport fra Hordaland Maritime Miljøselskap kan samfunnet spare store summer ved å investere i anlegg for landstrøm i Bergen. I Bergen anslås de samfunnsøkonomiske gevinstene å kunne være opptil 100 millioner kroner i året, bare knyttet til cruisetrafikk og offshoreskipene som ligger ved kai. 

 
 
 
Av Øystein Bønes.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :