Publisert: 31.01.2013
 
Norges Miljøvernforbund(NMF) ser på det som en krigserklæring når programkomiteen i Arbeiderpartiet ønsker å iverksette konsekvensutredning for leting etter olje og gass i havområdet ved Lofoten, Vesterålen og Senja. Med konsekvensutredning følger lete- og borevirksomhet med de konsekvenser dette medfører. Vi vet at produsert vann fra plattformer i Nordsjøen skader torsken. I tillegg vil det alltid være en fare for oljeutslipp fra oljeplattformer. Den risikoen kan vi ikke ta her i nasjonens matfat. Klimatrusselen bidrar ytterligere til å gjøre dette uforsvarlig.
Havområdet ved Lofoten, Vesterålen og Senja er internasjonalt kjent for sine fantastiske rike og ikke minst reine naturressurser. Viden kjent er også Lofoten, Vesterålen og Senja og besøkes av turister fra hele verden.
 
Å åpne for petroleumsvirksomhet i dette havområdet vil være en risikosport uten mulighet til å snu om uhellet er ute. Kroniske og akutte utslipp fra eventuell petroleumsvirksomhet vil ødelegge de særdeles viktige fiskeressursene som finnes i havområdet. Skjer det et akutt utslipp i havområdet vil naturen være ødelagt for mange generasjoner framover. Den sjansen kan vi ikke ta.
 
Arbeiderpartiet ser på sysselsetting som et stort argument for å åpne for petroleumsvirksomhet i disse havområdene. De arbeidsplassene som kommer i kjølvannet av petroleumsvirksomhet vil komme på bekostning av arbeidsplasser tilknyttet fiskeri og turistvirksomhet. Dette er arbeidsplasser tilknyttet de fornybare og evigvarende ressursene i Lofoten, Vesterålen og Senja.
 
Arbeidsplassene tilknyttet petroleumsvirksomheten vil baseres på en ikke fornybar ressurs og vil være tidsbegrenset.
Miljønasjonen Norge kan ikke gå til det skritt å iverksette petroleumsvirksomhet i dette særdeles ressursrike og sårbare havområdet Lofoten, Vesterålen og Senja. I en tid der vi ser stadig tydeligere tegn på klimaendringer er det å gå baklengs inn i framtiden å åpne for ny petroleumsvirksomhet i et slikt ressursrikt og sårbart havområdet.
 
For nærmere informasjon: kontakt Miljøvernforbundet v/politisk nestleder Ørjan Holm
tlf: 91357125 / orjan@nmf.no

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :