Publisert: 31.01.2013
 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har gitt NMF støtte i at det ikke bør gis tillatelse til utbygging i Breimsvassdraget. Dette er et av vassdragene NMF har jobbet over flere år med. Vi er lettet over at våre argumenter mot utbygging har ført fram ovenfor fylkesmannen.
 
Vi har fått støtte i at det er en elv med godt potensiale for ørretfiske og det kan forventes nedslamming og dermed ødelegging av fisket ved utbygging. Det har tidligere blitt tatt ørretter på over 10 kg i dette vassdraget. Fiskepotensialet er stort ved å gjøre enkle grep for å tilrettelegge for oppvandring av fisk. Det omsøkte tiltaket ville tatt så mye vann at elvebunnen ville blitt nedslammet på store trekk. Breimsvatnet har som ett av få vann i Sogn og Fjordane en dokumentert bestand av storørret. Direktoratet for naturforvaltnings utredning nr.1997-2, Forslag til forvaltningsplan for storørret, sier følgende: ”av dagens 165 registrerte storørretstammer kan 95 regnes som sårbare, og 28 er kraftig redusert og direkte truet. I tillegg er omlag 10 stammer gått tapt. Felles for de fleste storørretstammene er at gyteplasser og oppvekstområder for ungene i elevene er redusert eller ødelagt ved inngrep som kraftreguleringer, forbygninger, kanaliseringer, forurensning, jordvanning m.m.”  For lav vannføring i elva vil gjøre at ørreten ikke vandrer opp for å gyte.
Foreslått utbygging ville ha ødelagt muligheten for rafting og padling i elva
Foruten å være viktig for ørretfiske, er også Breimsvatnet veldig viktig for rafting og padling. Med redusert vannstand vil alle disse kildene til fritidssysler forsvinne. Minstevannsføringen ville bli for lav til å kunne benytte elven til padling etter utbygging. Antallet nordmenn som padler er sterkt økende og dermed vil det at muligheten for elvepadling forsvinner ved utbygging være et stort tap av naturverdier. Dette vil også ramme mulighetene for lokal verdiskaping og sysselsetting i form av camping, turisme m.m. Undersøkelser har ellers vist at det klassiske friluftslivet er til veldig sensitivt for tekniske inngrep som endrer inntrykket av rimelig uberørthet (Teigland 1994). Den lokale sysselsettingseffekt som forslagstiller påstod at oppføringen av et nytt vannkraftverk vil medføre er til sammenligning marginal. En utbygging vil også redusert den visuelle verdien kraftig da elver og fosser er på sitt fineste når vannføringen er stor. Elvas naturverdi vil dermed devalueres. 
 
Støtt denne og andre saker ved å bli medlem: www.nmf.no/blimedlem.aspx?pageid=1 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :