Publisert: 31.01.2011
 Norges Miljøvernforbund (NMF) er overrasket over leder i rovviltnemda i Troms og Finnmark Willy Ørnebakk som ønsker å utrydde gaupa fra Nord-Norge. Bakgrunnen for hans ønske er nyere forskning som viser at gaupa tar mye rein. Dette betyr imidlertid ikke at man kan eller skal utrydde gaupebestanden.
 
 
Illustrasjonsfoto:miljostatus.no 
NMF er kjent med forskningen om at gaupa kan ta endel rein. Forskningen har overrasket oss alle.

NMF ser ingen grunn til å diskutere reindrift og rovdyrtap på Finnmarksvidda så lenge reindriftsnæringen ikke får kontroll over reintallet. Hadde det ikke vært for gaupa og øvrige rovdyr så hadde sultkatastrofen og dyretragediene på Finnmarksvidda vært langt større. NMF har ikke tillit til de tall som reindriftsnæringen har lagt fram over tapte reinsdyr til rovdyr når man samtidig vet at reinsdyrene på Finnmarksvidda over mange år har lidd som følge av dårlige reinbeiter som følge av for mye rein.
Rovdyrene har en viktig funksjon på Finnmarksvidda i et område som preges av dårlige beiter og for mange reinsdyr.
Hvor mange av de antatt tapte reinsdyrene til rovdyr har egenlig i stedet lidd en grusom sultedød?

Når det gjelder tap av rein til gaupe i øvrige områder som Troms og Midt-Norge så er det klart at det vil være nødvendig å holde gaupebestanden på et akseptabelt nivå, men det må aldri komme på tale med å forsøke å utrydde gaupa fra områdene.
Gaupa er en del av norsk fauna og må behandles deretter.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :