Publisert: 26.11.2014
 
17. november klaget Miljøvernforbundet inn fylkesmannen i Finnmark sitt vedtak om felling av ulv i området ved Pasvikdalen. Heller ikke Miljødirektoratet vil la ulv få vandre inn fra Russland for å gi en norsk ulvestamme som er preget av innavl nødvendig nytt genetisk mangfold. Få dager etter vedtaket som ble begrunnet av hensyn til reindriftnæringen kommer regjeringen med pålegg om å redusere antall rein på Finnmarksvidda grunnet sult. Den samme underernæringen har gjort rein til et lett bytte for rovdyr. De få rein som er tatt av rovdyr har nok i all hovedsak vært helsemessig svake dyr.   
Miljøvernforbundet synes det er beklagelig at ikke norske myndigheter bryr seg særlig mye om våre truede arter i en tid hvor artsutryddelsen er ekstremt stor.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :