Publisert: 27.01.2011
Svensk ulvejakt er et brudd på EUs miljølovgivning, mener EU ved miljøkommisær Janez Potocnik, som nå har gått til formell anmeldelse av den svenske stat. Svenske myndigheter har på nytt havnet i EUs søkelys etter at de i januar i år har gjennomført en større lisens- og skadefelling av ulv.

 
I en rapport utarbeidet av Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk og Statens veterinärmedicinska anstalt på vegne av den svenske regjeringen, slås det fast at den skandinaviske ulvepopulasjonen i høyeste grad er preget av innavl.

Sverige har nå to måneder på seg til å adressere anmeldelsen, ellers blir landet dratt for domstolene.

I en pressekonferanse holdt av landets miljøminister, Andreas Carlgren, ble det lagt fram en plan for hvordan man skal få friskt ulveblod inn i Skandinavia. Planen går ut på å sette ut ulver allerede fra april i år, og man tenker seg at dette vil skje både i ulvens yngleområder (Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna og Gävleborg) og i mer perifere streifeområder (Stockholm, Uppsala, Södermanland og Östergötland). Samtidig blir det avvist at dette utspillet er et resultat av EUs anmeldelse.

EUs miljøkommisær er på sin side misfornøyd med at Sverige fremdeles vil tillate ulvejakt, også før nye ulver er satt og og har ynglet. Han er likeledes kritisk til at Sverige kommuniserer et tak på 210 individer i den svenske ulvestammen, og tviler på at Sverige med sin innstilling vil være forenlig med EUs miljølovgivning.

(Kilde: Aftonbladet, www.aftonbladet.se, og Sveriges Radio 27.01.2011)

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :