Det massive oljeutslippet fra det grunnstøtte tankskipet har gjort stor skade på sjøfugl langs kysten, og påfølgende fugledød har gitt hard medfart til den lokale fuglebestanden. Hele 40 fuglearter er rammet, men ærfuglen er den arten som det har gått hardest utover. Det er derfor DN når går ut og freder ærfuglen i Telemark, samt i vestfoldskommunen Larvik og austagderkommunen Risør.

En stor del av de lokalt hekkende ærfuglene i området antas å trekke ut av områdene etter hekking til overvintring utenfor Danmark. Observasjoner tyder imidlertid på at en større andel av lokal hekkefugl oppholder seg i områdene nærmere hekkeområdene enn det som har vært vanlig tidligere. En videreføring av denne overvåkninga vil de neste årene gi et bilde av hvilke konsekvenser oljeutslippet har påført lokale hekkekolonier av ulike arter sjøfugl. På bakgrunn av disse opplysningene vil man ta opp til vurdering en mulig forlengelse av fredningsperioden. Jakt på ærfugl i ikke-fredede områder (Østfold, Vestfold, Buskerud, Aust-Agder og Vest-Agder) starter 1.oktober og varer til 30.november.
(Kilde: Direktoratet for naturforvaltning www.dirnat.no 22.september 2009)


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :