Publisert: 25.08.2014
 
Forrige uke ble det avslørt at store mengder oppdrettslaks er blitt foret med HCB-forurenset fôr. Dette har igjen ført til at oppdrettslaksen man får kjøpt i butikken er forurenset med miljøgiften. Mattilsynet vurderer nå å åpne for salg av det som ligger på lager av den forurensede oppdrettslaksen. Dette er fullstendig uakseptabelt. Som forbruker har du krav på å få vite hva du kjøper. Miljøvernforbundet krever at all forurenset oppdrettsfisk blir spesifikt merket slik at forbruker kan gjøre et valg om de ønsker å kjøpe oppdrettsfisk. Tør oppdrettsnæringen å gjøre dette?
100 000 tonn fiskefôr til norsk oppdrettslaks som hadde ulovlig høyt innhold av kreftfremkallende stoff har blitt brukt som fôr til norsk oppdrettslaks. Alle de 3 store fôrprodusentene, Ewos (27000 tonn) , Skretting og Biomar har brukt fiskemelet. Fiskemelet har blitt brukt i 100 000 tonn fiskefôr. Fiskemelet deres har høyere enn tillatt verdi av Heksaklorbenzen (HCB) som er flyktig, fettløselig og anrikes i næringskjeden. HCB absorberes lett. Dyrestudier har vist at HCB kan føre til kreft i en rekke organer og at det kan ha effekt på immunsystemet. I tilstrekkelig høy konsentrasjon kan det både forårsake kreft og skade sentralnervesystemet hos mennesker. De uansvarlige fiskefôrprodusentene har søkt mattilsynet om å få bruke det som de har igjen på lager av dette helseskadelige fiskefôret.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :