Her er du:
Norges Miljøvernforbund (NMF) er en frivillig, demokratisk miljøvernorganisasjon som ble stiftet i 1993, og har sitt hovedsete i Bergen. NMF har aktive medlemmer og nærmiljøgrupper over hele landet, og vi har regionskontorer i Tromsø og Oslo.

Norges Miljøvernforbund er Norges mest aktive frivillige organisasjon innen miljøvern. NMF arbeider utrettelig med et vidt register av miljøsaker, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Mye av den første tiden har gått med til å bygge opp organisasjonen, der vi satser sterkt på å skaffe oss moderne utstyr og skape et apparat som gjør organisasjonen mest mulig stabil, uavhengig og uangripelig. Dette gjør vi for å kunne gjøre det vi egentlig vil: Drive aktivt, effektivt og pågående miljøvernarbeid opp mot tvilende politikere og etablerte forurensningskilder, og ikke minst være en faglig tungvekter innenfor miljøvern og miljøvernrådgivning.

Miljøsenteret Seletun er Miljøvernforbundets senter for kurs-, konferanser og større samlinger. Seletun er et pionerprosjekt som kombinerer fortidens miljøvennlige byggeløsninger, med fremtidens miljøløsninger for varme, sanitær og energivennlig forbruk.

Miljømarked Vi har butikk i Bergen. Miljømarkedene er fylt med alt en kan tenke seg av gamle og brukte ting. Med Miljømarkedet vil vi oppfordre folk til økt ombruk.

Ludeboden Vårt hovedkontor og maritime senter finnes i Ludeboden i Bergen. Dette er Norges mest miljøvennlige kontorbygg hvor vi også leier ut kontorlokaler. Ludeboden ligger helt nede ved sjøen med utsikt over byfjorden og Askøy i et svært attraktivt område av Bergen.

Miljøbedrift Vi deler også vår miljøkompetanse med næringslivet i prosjekt MILJØBEDRIFT. Her gir vi bedrifter gode råd om miljøledelse, personalpolitikk, drift og innkjøp. Flere av virksomhetene har fått miljøpriser som de mest miljøvennlige i sin bransje.

Miljøbrødet Vi har i samarbeid med Norgesmøllene utviklet et eget brød, MILJØBRØDET. Dette er fritt for e-stoffer, og er derfor et bedre alternativ enn de fleste andre brød på markedet. 1 krone fra hvert brød går til Miljøvernforbundets TRYGG MAT kampanje.

Kulturminnevern Miljøvernforbundet arbeider aktivt med kulturminnevern. Dette gjør vi først og fremst ved at vi holder til i bygg som er fredet eller bevaringsverdige - bygg som er i bruk blir også tatt vare på! Miljømarkedet i Bergen holder hus i Monchlairhuset, som er verneverdig. Ludeboden i Bergen ble rehabilitert i samarbeid med byantikvaren. Seletun består av en rekke bygninger som er flyttet fra andre steder på Vestlandet, og det eldste er fra 1745.

Norges Miljøvernforbund har hovedkvarter i Ludeboden i Bergen, og dette fungerer som et samlingssted for de aktive i Bergen og omland som jobber med miljø. Alt nødvendig teknisk utstyr og fagmateriell er tilgjengelig for de aktive. Aktive som jobber på steder hvor vi ikke har etablert kontor, har kontakt med oss per telefon og på data, og får naturligvis tilsendt alt nødvendig fagmateriell. NMF har per i dag over 1500 betalende medlemmer, og mange av disse yter aktiv innsats i organisasjonen. Alle medlemmer kan jobbe i organisasjonen. Vårt arbeid har fra organisasjonens slitere alltid vært sterkt preget av idealisme ca. 70% av våre engasjementer er egenfinansierte. Frivillig innsats har alltid vært en viktig del av vår virksomhet.

Opplæring Gjennom vårt opplæringsprogram får både nye og gamle medlemmer tilbud om opplæring og oppfølging av godkjente saksbehandlere i organisasjonen. Når de har jobbet 48 timer i organisasjonen kan de søke om å få legitimasjonskort fra organisasjonen, og gå videre til saksbehandlerkurs. En godkjent saksbehandler kan blant annet få ansvar for å hjelpe nye medlemmer med saker, og bl.a. skrive under brev på vegne av NMF. Hvis du syns at de vi gjør er viktig og verdifullt, så vil vi gjerne ha deg som en del av vårt kompetansemiljø.

Bli medlem
 hos oss allerede i dag! Meslemsskjema finner du her.

Vennlig hilsen,
Norges Miljøvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :