Publisert: 08.01.2010
I Skien har en lang kamp for å formidle informasjon om mulig helseskader og sykdom hos barn og voksne som oppholder seg over lang tid i nærheten av høyspentlinjer, til sist tatt en fornuftig vending. I siste bystyremøte i 2009 ble det endelig vedtatt at den prosjekterte utbyggingen på Klovholt skole ikke blir reaiisert likevel; dette er en helomvending fra vedtaket i desember i 2008.
I vurderingen av Klovholt-prosjektet tok bystyret ved Skien kommune føre-var-prinsippet på alvor og brukte det i henhold til EUs retningslinjer; der forskningen ikke er tilstrekkelig til å bevise en klar sammenheng, men der det også finnes forskning på området som konkluderer med helserisikoer. I juni 2009 ble hele skoleområdet ryddet for barneskoleelever og ungdommer med spesielle behov som gikk på prosjektskole i den aller nærmeste bygningen. Hele dette bygget lå forøvrig innenfor området med felter over 0,4 mikrotelsa. Det ble desverre ikke avklart i vedtaket fra desember 2009 hvor elevene fra Klovholt skolekrets skal gå på skole fra høsten 2011. Det ble kun vedtatt hvor elevene fra Melum skolekrets skal gå på skole.

Miljøvernforbundets nærmiljøgruppeleder i Skien vil takke alle politikere som lånte øre og ønsket å ta inn ny kunnskap om elektromagnetisk stråling, som er et stort og vanskelig felt. En spesiell takk går til Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti som tok dette på alvor tidlig i prosessen. Etter hvert fulgte Venstre opp med å henvende seg til Statens strålevern med aktuelle spørsmål. Politikerene innrømmet at strålingsproblematikken var et tema for å avslutte Klovholt-prosjektet, selv om de hadde muligheten til å gjemme seg bak en budsjettsprekk. Ansporet av å ha vunnet frem i denne saken vil nærmiljøgruppa i Skien fortsette sitt arbeid for å trygge barn og voksne i sitt nærmiljø, skoler, barnehager og arbeidsplasser. Fokuset ligger nå spesielt på trådløse nettverk som ukritisk blir utplassert i disse arenaene.

Les også:

Har råd til "alt" - Varden 04.01.10

 

 

 

 

 

 


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :