Publisert: 21.10.2012
Italias høyeste domstol har avgjort at stråling fra mobiltelefon har gitt Innocente Marcolini kreft. Denne dommen er svært betydningsfull og bekrefter det NMF har argumentert hele veien – stråling er kreftfremkallende! - Dommen er kritisk for mange mennesker. Jeg ønsket at dette skal bli offentliggjort, fordi det er fortsatt mange som ikke vet om risikoen, sier Innocente Marcolini til the Sun.
- Kjennelsen er oppsiktsvekkende og svært viktig, og den tyder på at det kan være en kobling. Juridisk doktrine har mye mer humane og fornuftig krav til å etablere forbindelse. De ligger ofte foran forskningen, og forskere er nesten alltid de siste til å fastlå hva samfunnet allerede vet, sier Olle Johansson.

Seks timer om dagen i tolv år snakket Innocente Marcolini, 60, i en trådløs telefon og en mobiltelefon på jobben. Etter å ha gått til legen med hodepine og smerter i kinnet, ble han diagnostisert med hjernesvulst. Høyesterett i Roma dømte den 18.10.2012 at det er en "årsakssammenheng" mellom Marcolinis mobiltelefoneksponering og svulsten, skriver den engelske avisen the Sun.

Svulsten hans var i trillingnerven - nær den delen av hodet der Marcolini holdt telefonen. Det var godartet men hans tilstand ble livstruende når svulsten spredte seg til halspulsåren. Ansiktet ble lammet, og han tok morfin for smertene hver dag.

To leger, en hjerne kirurg og en professor i miljøpåvirkning på våre gener, vitnet i retten. De hevder at den elektromagnetiske strålingen fra mobiltelefoner og trådløse telefoner kan skade celler, noe som øker sannsynligheten for danning av svulster. De hevder at det kan ta opptil 15 år med eksponering for mobil- eller telefonstråling før svulster oppstår. Studier som er gjort over 3-5 års perioder er derfor ikke en god rettesnor ettersom noen svulster enda ikke blir dannet.

WHOs kreftforskning byrå IARC har en klasse 2B advarsel på mobiltelefonbruk. Hvilket betyr at å snakke i telefonen uten handsfree kan "muligens" være kreftfremkallende for mennesker. Uttalelsen er basert på studier utført over 10-15 år. Olle Johansson, professor ved Karolinska Institutet, som forsker på helseeffekter av stråling blant annet fra mobiler, har selv sendt ned sin egen forskningsmateriale for den avgjørende rettsaken.

- Med hensyn til miljømessige eksponeringer, vil forskerne ofte komme sist til mållinjen. Vi har ikke de ressurser som gjør at vi har tid til å undersøke det, sier Olle Johansson, professor ved Karolinska Institutet, om hvorfor det juridiske har fastslått noe som forskere er uenige om.

På områder der våre forskningsmetoder eller tradisjonelle analyser enda ikke kan gi eksakt vitenskap, skal vi reagere, uten å vite hvorfor, til naturens og miljøets beste. Norges Miljøvernforbund oppfordrer sterkt til et føre-var prinsipp ved stråling fra elektromagnetiske felt!

(Kilde: Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15637164.ab)

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :