Publisert: 19.09.2012
Folkehelseinstituttet (FHI) sitt ekspertutvalg hevdet i nylig publisert rapport at stråling fra mobiltelefoner, basestasjoner og trådløse nettverk er ufarlig. Foreningen for eloverfølsomme (Felo) har publisert egen rapport som går forskningen kritisk i sømmene, og avdekker flere alvorlige feil.

FELOs kommentarer til Ekspertutvalgets rapport kan oppsummeres ved følgende punkter:

• har slagside fordi ingen forskere som argumenterer for en sammenheng mellom stråling og
helseskade, er invitert med
• neglisjerer nyere metodekritikk av forskning på eloverfølsomhet. Denne metodekritikken
krever en revurdering av tidligere forskning når det gjelder sammenhengen mellom
eksponering for elektromagnetiske felt og symptomene til eloverfølsomme;
• unnlater å påpeke alvorlige metodefeil i forskning som, etter utvalgets mening, gir belegg for at
mobilbruk ikke øker risikoen for svulst i hodet;
• underrapporterer funn som viser at stråling fra mobiltelefoni og annen trådløs kommunikasjon utgjør en helserisiko, blant annet risiko for atferdsproblemer hos barn.

Det er et stort behov for informasjon om hva forskningen faktisk viser, uten den fortolkningen som utvalgets rapport formidler. Først når slik informasjon foreligger i en lett tilgjengelig form, har man et saklig grunnlag å bygge videre på. Felo konstaterer at utvalgets rapport ikke dekker et slikt behov, og oppfordrer derfor enhver leser, og spesielt politikere og andre beslutningstakere, til å gå utvalgets konklusjoner nøye etter i sømmene.

NMF støtter oppfordringen, og går inn for et føre-var prinsipp. 

Les Felo sin rapport her

(Kilde: Helsevirkninger av elektromagnetiske felt, Solveig Glomsrød & Ida Solheim)

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :