Publisert: 03.03.2010
 
Ny, svensk forskning viser at kun 15 minutters stråling fra en vanlig mobiltelefon kan forårsake albuminlekkasje til hjernen, hvilket betyr at hjernen forbigående mister noe av sitt innebygde forsvar mot skadelige stoffer utenfra. Forskerne mener vi er vitne til et gigantisk biologisk eksperiment, der mennesker frivillig stiller opp som forsøksdyr.
-Vi er vitne til et gigantisk biologisk eksperiment, der mennesker frivillig stiller opp som forsøksdyr. Tre fjerdedeler av Jordens befolkning bruker mobiltelefon. De tar altså denne lille dingsen som sender ut en masse stråler, og trykker den frivillig inntil hodet. Det er det største menneskestyrte biologiske eksperiment noensinne, sier den svenske professoren og hjernekirurgen Leif Salford.
 
I et forskningsprosjekt som har pågått siden 1988 ved Universitetssykehuset i Lund har laboratorierotter blitt utsatt for mobilstråling. Salfords funn viser at mobilstrålingen forårsaker lekkasje gjennom den såkalte blod-hjerne-barrieren. Trass i benevnelsen er ikke denne "barrieren" et absolutt hinder, men et innebygget forsvar i kroppen mot at virus og andre skadelige stoffer skal krysse blodbanene og gå inn i hjernen. Albumin er et protein som finnes i blodet, men som normalt ikke trenger gjennom blod-hjerne-barrieren fordi blodårene i hjernen har tettere vegger enn blodårene ellers i kroppen. Da forskerne i Lund kunne påvise at albumin hadde lekket inn i rottehjernene, ga dette en klar indikasjon på at hjernen, i alle fall for en stund, mistet noe av sin beskyttelse. 15 minutters stråling fra en vanlig mobiltelefon var tilstrekkelig til å forårsake albuminlekkasje til hjernen.
 
–Inntil nylig trodde vi at menneskenes og rottenes blod-/hjernebarrière var identisk. Nå viser det seg at det er en ørliten forskjell, men jeg tror ikke den forskjellen er særlig vesentlig. Det er derfor mer sannsynlig at det samme skjer i menneskehjernen enn at det ikke skjer. Det kan hende at mennesket klarer å reparere dette – det vet vi ikke. Men vi har påvist at det skjer ting: Albumin går inn i hjernen, og nerveceller skades eller dør. Det er ikke trygt å bruke mobiltelefon. Det er en del biologiske effekter av denne strålingen, hvorav risikoen for hjernesvulst bare er én, forteller Salford til Aftenposten. Forskeren etterlyser også resultater fra den store internasjonale mobilundersøkelsen Interphone, som startet for 10 år siden med det formål å se på eventuelle farer knyttet til mobilbruk. Til tross for at de siste dataene ble samlet inn for seks år siden, er sluttrapporten fortsatt ikke offentliggjort.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :