Publisert: 24.02.2010
Dagen etter at tjenesten finnsenderen.no ble lansert av Post- og teletilsynet (PT) meldes det om en langt større respons enn forventet. I løpet av den første dagen webtjenesten var operativ, fikk PT-serveren en trafikktopp i løpet av fem timer med 15.000 unike brukere. Dette var ikke serveren dimensjonert for, og systemet ble overbelastet.
Snorre Sletvold, nestleder i Miljøvernforbundet, kommenterer: – Dette viser at interessen for strålingsfare er enormt stor blant publikum, og at en slik webtjeneste ikke kommer en dag for tidlig. Dessverre er siden veldig tung å laste ned, noe som bidrar til at trafikken på siden går tregt. Dessuten har PT lagt inn en feilmargin på plasseringen av mobilsenderne med 0-30 meter. Dette er ikke en akseptabel feilmargin, da den burde vært på 0-10 meter.
 
NMF går på ingen måte god for de strålingsverdiene som PT og Statens Strålevern opererer med. Istedenfor burde den forsvarlige maksimale eksponeringsverdien over lang tid settes kraftig ned. NMF mener tjenesten finnsenderen.no burde innehatt en opsjon der man også kunne filtrere søket på operatør og frekvens.
 
Les også:
Ny tjeneste avslører mobilmastene

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :