Publisert: 23.02.2010

Det finnes tusenvis av mobilmaster i Norge, men inntil nylig har vi ikke hatt noen oversikt om hvor de er. Post- og teletilsynet lanserer nå en ny publikumstjeneste kalt finnsenderen.no, og denne tjenesten skal kunne fortelle om mobilmastene utgjør en strålefare for deg eller ikke. Miljøvernforbundet er svært fornøyde med at en slik kartlegging endelig er på trappene, men mener verdiene for farlig stråling er satt altfor høyt.
Idag lanseres en tjeneste som skal hjelpe deg til å se om mobilmastene utsetter deg for farlig stråling eller ikke. Tjenesten heter finnesenderen.no og lanseres av Post- og teletilsynet. - Ved å taste inn adressen din lokaliserer du eventuelle mobilmaster i nærheten. Dernest forteller kartet i finnsenderen.no deg hva slags mobilsender dette er, og så legger du dette inn i strålingskalkulatoren. Ved å sette inn omtrentlig avstand fra deg til senderen, ser du straks hvor sterk strålingen er, sier informasjonsdirektøren i Post- og teletilsynet, Elisabeth Sørbøe Aarsæther. Røde tall indikerer at strålingsnivået ligger over myndighetenes grenseverdier, men ifølge Aarsæther vil resultatet av et søk som regel gi grønne tall der det er normalt for å ferdes.

Norges Miljøvernforbund er imidlertid ikke enige med Aarsæther og mener den nye tjenesten villeder leserne. En oversikt over landets mobilmaster er svært velkommen, men forbundet stiller seg ellers skeptisk til tjenesten som skal fortelle deg om du er utsatt for farlig stråling eller ikke. Statens Strålevern oppgir en strålingsgrense på 4,5 til 10 watt per kvadratmeter, eller 4,5 millioner til 10 millioner mikrowatt per kvadratmeter. Den grensen Miljøvernforbundet mener ville være forsvarlig, er 10 mikrowatt per kvadratmeter, altså ekstremt mye lavere grense enn det Statens Strålevern har satt. - Sannsynligvis er til og med 10 mikrowatt per kvadratmeter for høy grense, sier Sissel Halmøy, fagansvarlig for elektromagnetisk stråling i Norges miljøvernforbund.

Halmøy forteller videre at hun ikke er overrasket over at den nye nettsiden sier at de fleste ikke blir utsatt for farlig stråling. - Med den grenseverdien som oppgis, må du sette deg tett opptil mobilmasten for å få utslag. Grenseverdien til Statens Strålevern er satt for å beskytte oss mot oppvarming. Og Miljøvernforbundet er enige i at en slik grense beskytter oss mot oppvarming. Problemet er at den ikke beskytter oss mot noe annet, som kreft, hukommelsestap, depresjoner, nedsatt fertilitet, hodepine søvnvansker og utmattethet som følge av strålingen, sier hun.
 
Les også:
Kaos under lansering av mobilmastoversikt
Mastedatabase i Norge; viktig miljøinformasjon blir nå tilgjengelig for alle

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :