Publisert: 21.10.2011
En samlet fiskerinæring, kystbefolkning, fritidsbåtflåte og miljøbevegelse krever endringer i statsbudsjettet vedr. midler til Redningsselskapet. Redningsselskapet finansierer allerede 90% av driften, det er smålig av staten å ikke engang bidra med den siste tiendedelen. For trygg ferdsel på sjøen, og ikke minst oljeberedskapen er dette en kummerlig nytt.
Send et brev til ministeren, legg frem din mening!
9 av 10 nordmenn mener at staten burde bidra mer til Redningsselskapet, viser en undersøkelse Synovate har utført for Redningsselskapet. Norges Miljøvernforbund er vært kritisk til at staten ikke vil øke støtten i takt med den frivillige organisasjonens økte utgifter og stadig strengere krav til tilstedeværelse. Redningsselskapets innovative rolle og pionerarbeid innen hurtig respons til oljekatastrofer de siste årene gjenspeiles ikke i midlene fra det offentlige. Den norske kystens beredskap blir vesentlig redusert når Redningsselskapet nå må sette to skøyter på land. I takt med mer ekstremvær, flere ulykker og større laster går regjeringen altså motsatt vei. En svært enkel risikoanalyse viser at regjeringen aksepterer en økning i katastrofer og dødsulykker i Norge. Norges Miljøvernforbund er skuffet, og forventer en rask tilbakemelding fra fiskeri og kystministeren om at dette revideres fra 44 millioner til minst 75 millioner, slik selskapet foreslo.
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :