- Om det stemmer som VG nett melder at losen gikk av skipet før det som forventes, har saken klare likhetstrekk med forliset av MS Server i 2007 der losen i god tid før skipet var klar av urent farvann gikk av for å rekke hjem "til middag", sier tidligere fagansvarlig for oljesaker i Miljøvernforbundet Jan-Hugo Holten. 
Det betyr at det i løpet av de nøyaktig fire årene som er gått har ikke ansvarlige etat Kystverket gjort noe med denne ukulturen blant losene. Det er en grov svikt fra etaten sin side,fortsetter Holten. Det er også kritikkverdig at Kystverket over flere år hele tiden har forsøkt å marginalisere losens betydning ombord ved å forsøke bl.a. å legge til rette for fjernlosing. Dette er en lite anbefalt metode,men av stor interesse for de i Kystverket som teller penger og hvor en kan spare.

Aksjonen for sent igang - igjen.
At det skal ta 12 timer før fra et skip grunnstøter til de første kapable norske beredskapsfartøyer er på plass viser at beredskapen langt fra er på plass hva gjelder slep og utstyr,selv om mange ønsker fremstille dette bildet totalt annerledes.Kystverket vil nok i denne saken som i tidligere saker måtte gå tilbake på uttalelser de har kommet med i et forsøk på å dempe grunnlaget for kritikk. Å forsøke å pynte på denne situasjonen hjelper verken etaten eller de berørte kommuner som nå får landpåslag av IF 380 som er et lite hyggelig bekjentskap å stifte kontakt med i et fjordsystem. Å si at dette og vil være ryddet til sommeren som en sa etter Rocknes,Server og Full City kan etaten denne gang spare seg.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :