Publisert: 15.04.2010

 

 

Pressemelding

 

Grunnlagsrapporten for forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten:

 

Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere petroleumsvirksomhet i områder som Lofoten og Vesterålen og Troms som er særdeles viktige som gyteområder for torsk og viktige fiskeriområder.

Kysten av Nord-Norge har naturressurser som er langt mer verdt og har langt større betydning for landsdelen enn olje og gass.

Norges Miljøvernforbund er svært skeptisk og kan heller ikke akseptere at man forsøker å modellere bort og redusere risikoen for naturødeleggelse ved drift og uhell ved den planlagte petroleumsvirksomhetene langs kysten av bl.a Lofoten, Vesterålen og Troms. Et akutt utslipp i gjeldende område vil uansett gi betydelig miljøskade på natur, fiskerier og friluftsliv. Miljøskadene vil, uansett gradering, være på et uakseptabelt nivå.

Vi har ikke råd til å utsette fiskeriressursene og øvrige naturressurser for noe som helst økt risiko for naturødeleggelse.
 
For nærmere info: Norges Miljøvernforbund, Politisk nestleder Ørjan Holm tlf: 91357125
 
Miljøvennlig hilsen
 
Ørjan Holm
Politisk nestleder
 


 

 

 

 

 


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :