Her er du:
Publisert: 21.01.2014
 
For å utsette utviklingen av ugress som blir motstandsdyktig mot deres herbicider har de store GMO gigantene satt sammen multiresistente vekster. Deres nye flerugressmiddeltolerante utviklinger tåler mange forskjellige og svært ulike typer ugressmiddel. Dette kan føre til ukontrollerbar bruk av mange ugressmiddeler over lang tid med uforutsigbare konsekvenser av naturlige multeresistens ugress utvikling.
De forskjellige GMO produsentene samarbeider for å lage avlinger av soya (og mais) med toleranse eller resistens mot deres ugressmidler. Slik kan det oppstå beplantning av soya avlinger som kan dekkes med 2,4-D (biocide fra Dow AgroSciences), glyfosat (virkestoffet i Roundup Ready fra Monsanto) og glufosinat (som i Liberty fra Bayer Crop sciences). Flere typer ugressmiddel blir brukt fordi flere typer ugress har blitt resistent mot enkelte typer ugressmiddel.

Dette vil trolig bidra til at fortsatt økende mengder med brukte og ubrukte meget farlige jordbrukskjemikalier. Når disse brukes og sprer seg videre i områdene vil de skape uoversiktlige miljø og helse trusler i svært lang tid fremover. Et produkt som setter sammen toleranse mot 2,4-D, glyfosat og glufosinat er Dow AgroSciences´ Enlist E3 Soya. Restene fra disse stoffene kan nå sluttbrukeren som får i seg mat og drikke med disse produktene.

Planen kan gå steg for steg, f.eks fra en type ugressmiddel (Enlist) til to typer ugress middel resistens (Enlist Duo) til tre typer ugress middel resistens (Enlist E3). Hva blir det neste skal vi tro? Forurensning fra plantevernmiddel til drikkevann er og blir en av årsakene til forgiftninger i de områdene der det kan dyrkes multiresistente GMO planter. Rester av disse kjemikaliene kan trolig også langtransporteres i soya fra vekstområdene til kundene.
Miljøeffektene kan også bli svært store under jordoverflaten. Der kan bruk med flere toksiske kjemikalier også påvirke jordens nyttige fauna i feil retning. Monokulturer som er vanlig i f.eks soyaproduksjon og intensiv bruk av kjemikalier vil trolig skape store skader for jordens flora og fauna. Miljøet kan strupes med ensidig kunstig vekst og overveldende kjemikaliebruk. I dette miljøet kan det også dannes nye typer patogener som tar fordel av et kunstig miljø med ugressmiddel. De nye GMO produktene er derfor en stor trussel på lang sikt for miljø og matvareproduksjon.
 
Referanser:
Bøhn T., Cuhra M., Traavik T., Sanden M., Fagan J., and R. Primicerio. 2014.
Compositional differences in soybeans on the market: Glyphosate accumulates in Roundup Ready GM soybeans. Food Chemistry 153 207-215.
 
Navaranjan G.,  Hohenadel K., Blair A.,  Demers P.A.,  Spinelli J.J.,  Pahwa P., McLaughlin J.R., Dosman J.A., Ritter L., S. A. Harris. 2013. Exposures to multiple pesticides and the risk of Hodgkin lymphoma in Canadian men. Cancer Causes Control 24:1661–1673.
 
 
 
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :