Her er du:
Publisert: 07.10.2011
Bekymrede innbyggere ved Bergen lufthavn flesland har tatt kontakt med
oss i forbindelse med forurensing av drikkevannskilden deres. Det er tatt målinger av et tjern og brønner. Forurensingen kommer fra en tidligere øvingsplass for lufthavnens brann og redningsetat. Helsevernetaten er som vanlig ute med beroligende signaler til beboerne. Likvel har tilbyr Avinor de berørte gratis flaskevann i den lokale butikken. Norges Miljøvernforbund følger nøye med saken!
 
 
 
 
 
                                                                                                                              Foto: Avinor
Det tidligere øvingsfeltet på flesland var i bruk frem til for 15 år siden. På det tidspunktet ble det også oppmerksomhet rundt mulig forurensing fra lufthavnen til drikkevannet. Først nå er det tatt skikkelige prøver, og som fryktet viser disse innhold av PFC. PFC kan blant annet føre til leverskader ved langvarig inntak, selv i små mengder. Det er så langt ikke påvist målinger over grenseverdiene. Norges Miljøvernforbund er likevel skeptiske da folkehelseinstituttet i Norge normalt opererer med langt høyere grenseverdier for kjemikalier enn andre land. Også i denne saken er dette tilfelle. I Tyskland, Danmark og Frankrike er grenseverdiene langt lavere. De endelige prøveresultatene er ennå ikke publisert. Avinor har vært føre var og tilbyr beboerne som er tilknyttet de forurensede kildene gratis flaskevann fra coop prix på Søreide.
Norges Miljøvernforbund er i samtaler med grunneiere i område om å etablere en nærmiljøgruppe for å lettere kunne overvåke situasjonen. Er du en av de berørte, og ønsker å engasjere deg, ta kontakt med lasse@nmf.no
 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :