Her er du:
Publisert: 26.05.2005

Rismarkene i India, Kina, Vietnam, Thailand og Bangladesh finnes på steder hvor det er mye arsenholdige forbindelser i grunnen, og dette fører til at det brukes arsenholdig vann til dyrkingen.  Dermed kan det finnes for høye mengder arsen i risen på ditt bord - uten at noen sjekker dette.  Arsen er et tungmetall som danner endel giftige forbindelser, bl.a. arsenikk.

Saken har blitt avdekker på en underlig måte:  Tidligere var smittsomme mage- og tarmsykdommer et stort problem i mange utviklingsland, og årsaken til dette var at man brukte åpne drikkevannskilder, dvs. vann fra elver, bekker og kilder.  Dette førte til store dødstall, særlig blant spedbarn.  For å bøte på dette problemet satte ulike hjelpeorganisasjoner i gang prosjekter med å bore etter grunnvann, som ikke inneholdt bakterier og lignende smittestoffer.  Problemet var bare at grunnfjellet i mange strøk i verden inneholder arsen, og dette sjekket ikke hjelpeorganisasjonene.  Resultatet er at mange mennesker daglig drikker arsen-forurenset vann, som kan føre til en rekke helsemessige konsekvenser på sikt, bl.a. kreft.

Les artikkel om saken i Klassekampen http://www.klassekampen.no/Arkivsamling/Arkiv/2005/april/23/267224 Target=_BLANK>her.
Les oppfølgingsartikkel i Klassekampen http://www.klassekampen.no/Arkivsamling/Arkiv/2005/april/30/269047 Target=_BLANK>her, hvor norske bistandsmyndigheter sier at de ikke har til hensikt å foreta seg noe.
I denne publikasjonen fra Strømmestiftelsen finnes det en artikkel om saken http://www.strommestiftelsen.no/arch/_img/212000.pdf Target=_BLANK>på side 17.


Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :