Publisert: 16.06.2015
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) har krevd avslag på søknaden om endret utslippsløyve. Miljøvernforbundet påklaget utslippstillatelsen da den ble gitt. Selv om det her legges til grunn å holde seg innenfor gjeldende årsverdier så vil oppmykningen av utslippsgrenser på kortere tidshorisont gjøre det vesentlig lettere for firmaet å slippe ut mer kjemikalier på årsbasis. Miljøvernforbundet vil også påpeke at omsøkte utslippsmengde på aldehyd fra total årsmengde på 3000 kg til en grense på 1 gram per sekund innebærer at det vil bli lov å slippe ut mer enn 10 ganger så mye på årsbasis. Aldehyder omfatter blant annet formaldehyd/formalin som er bakteriedrepende, allergifremkallede og sist men ikke minst kreftfremkallende.  
Innvilgelse av denne søknaden om endret utslippstillatelse åpner dermed opp for å gjøre det lettere å slippe ut større utslipp helse- og miljøskadelige utslipp. Følgelig er Miljøvernforbundet motstandere av å øke konsentrasjonsgrensene for ammoniakk, nye grenser for utslipp av totalt amin for hver testing samt endre grensen for utslipp av aldehyd.
 
Hele 80 % av anlegget er betalt av norske skattebetalere. I tillegg eier staten 2/3 deler av aksjene i Statoil. Samlet sett gjør dette at det norske folket har finansiert 92,33 % av testanlegget. Dvs at bare en av hver 15. krone finansieres av andre enn det norske fellesskapet. NMF har vært sterkt kritisk til hele planen med å fange og lagre CO2. Både pga høye kostnader, fare for giftige kreftfremkallende utslipp av aminer, usikker lagring og høyt energiforbruk.
Det som fanges fra testanlegget blir også sluppet rett ut i atmosfæren etterpå. Store mengder energi iform av elektrisitet forbrukes i denne miljøskadelige prosessen. Det er i seg selv et paradoks at for å begrense klimagassutslipp fra kraftproduksjon skal det satses på noe som krever mye energi. Skulle noe bli deponert under havbunnen i framtiden så har vi ingen garanti på at det vil forbli der. Lagring av CO2 er høyst usikkert.  Det er reelle klimatiltak og begrenset forbruk som er nødvendig å gjennomføre for å redde kloden fra stor temperaturstigning og havforsuring. Dette har bidratt til å grønnvaske petroleumsbransjen og gjort beslag på penger som kunne gjort stor nytte hvis de heller hadde brukt til energieffektivisering, kollektivtransport og andre viktige miljøtiltak. Hadde det blitt satset slike milliardbeløp av staten på energieffektivisering og geotermisk energi så ville vi på få år fått en betydelig bedring. Noe slikt kan vi ikke forvente testanlegget.  

Virksomheten opplyser om at endringane det søkes om vil ha neglisjerbar effekt på miljøet og være innenfor dagens rammer for helserisiko for befolkningen. Miljøvernforbundet kan dessverre ikke se at det er grunn til å ha tillitt til selskapet med hensyn på folk og dyreliv sin helsesituasjon i området.
Miljøvernforbundet er også sterkt bekymret over konsekvensane av summen av nye og økte utslippsgrenser på Mongstad og Sløvåg som også inkluderer radioaktive utslipp. Sumeffekten og kombinasjonseffekten av alle disse utslippene er ikke testet! Våre mange vitnesbyrd over helseplager fra folk i nærliggende område tilsier at det er særdeles viktig å vise varsomhet.  

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :