Publisert: 23.04.2015
 
I forbindelse med Ryfast-prosjektet har Statens Vegvesen brukt plastikk fiber i forbindelse med sprengning av stein som har blitt dumpet i sjøen. Enorme mengder med plastavfall har spredd seg i forbindelse med virksomheten. Bildet til høyre viser plastikkfibre tatt opp i strandkanten. Fylkesmannen i Rogaland varsler nå nye krav da Statens Vegvesen fremdeles ikke klarer å samle opp plastikkavfallet.
Ved utfylling av sprengmasser i sjø brukes det normalt stålfiber / stålspon siden disse imotsetning til plast ikke flyter opp og påfører naturmiljøet stor skade. Statens Vegvesen har med andre ord unnlatt å ta i bruk best tilgjengelige teknologi og med vitende og vilje forurenset havmiljøet med sterkt miljøskadelig plastavfall. Forskning tyder på at den totale mengden plast i havene er mellom 10.000 og 40.000 tonn. Det er derfor svært viktig å forhindre og begrense ytterligere plastikkforurensning. Det kan ta flere hundre år før dette forsvinner! Miljøvernforbundet har hele tiden vært klar på at det her må påkreves bruk av stålfiber som brukes andre steder hvor det kan avrenne eller blir dumpet i sjøen. 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :