Publisert: 17.04.2015
 
Kommuneknuseren Jan t Sanner viser sitt sanne ansikt i Førdefjoden ved å gi tillatelse til dumping av stein og gift. Conoco stoppet  tidligere planene sine om gruvedrift i Vevring, fordi de mente miljøkonsekvensene ble for store: Hele den Norsk miljø og fiskeriforvaltningen mener det samme som de proffe gruvefolkene. Alle disse proffene setter kommunalministeren Jan tilside i sin visdom, for at hobby gruvecompagniet Nordic Mining skal få fylle fjorden med stein og acrylamid. Langenfjorden i Kirkenes er en død fjord som A/S Sydvaranger har fylt på samme måten ,der er det igjen ca 1 x 4 m ved fjære sjø. Fiskerne i omådet måtte ut av Varanger fjorden før ekkoloddet begynte å tegne bilde av bunnen igjen. Denne dagen da tulle tilatelsen ble gitt vil stå som et svart minnesmerke for all fremtid.
 
I dag ble det offentliggjort at regjeringen vil tillate å dumpe ca 300 millioner tonn med gruveavfall i Førdefjorden. Dette vil drepe alt liv på havbunnen i  området og massen vil kunne spres langt mer enn de teoretiske modellene har antydet. Det har man observert før. Sjødeponiet vil blant annet ødelegge det eneste kjente kystnære gyteområdet for blålange som vi kjenner til her i landet. 3 lakseelver blir ødelagt og fjorden vil bli langsomt drept av giftmassene. Fysjom. Norges Miljøvernforbund har hele tiden vært sterkt i mot deponiet som vil føre til store ødeleggelser av det marine økosystem, samt støy og støvforurensing til landmiljøet rundt fjorden. 

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :