Publisert: 27.02.2014
 
Sunnmøre Transport har vedtatt en bot på 40.000 kr etter at Miljøvernforbundet anmeldte uforsvarlig rivningsarbeid av et drivhus med asbestholdig materiale i Fremmerholen i Ålesund. Reglement i  arbeidsmiljølovgivningen for sanering av asbest og annet farlig avfall var åpenbart brutt flere ganger på dette stedet. Lørdag 05.05.2012 snakket en av naboene til gartneritomten med latviske arbeidere som nettopp hadde startet rydding / riving av drivhusene. Arbeiderne sa da at de hadde fått beskjed av sjefen sin om å kaste alt trevirke sammen med øvrig restavfall. Bekymrede naboer varslet NMF om at firmaet, -ikke sorterte avfallet på forskriftsmessig vis. 
 
Da Arbeidstilsynet var på rivningsplassen den 08.05.2012 observerte de at arbeiderne gikk oppå langbordene som var dekt med eternittplater mens de arbeidet med å fjerne glass, uten åndedrettsvern eller verneklær. De fjernet med andre ord kontaminert sterkt forurenset materiale (bestående av f.eks: DDT, asbest og diverse sprøytemiddelrester). 14. mai 2012 sendte Miljøvernforbundet inn vår politianmeldelse og varslet også andre myndigheter om miljø og helsefarene ved den virksomheten som foregikk på stedet. Miljøvernforbundet håper at denne boten vil ha en preventiv effekt og på den måten redusere sannsynligheten for lignende overtramp på helse og miljølovgivning framover.
 
 
 
 
 Av Øystein Bønes

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :