Publisert: 27.11.2012
 
NMF Vats/Yrkje og Tysvær Fiskarlag nekter Klif tilgang til prøveresultat, og krever at en uavhengig tredjepart blir involvert. Lokallagene har i flere år tatt prøver av bunnsediment/fisk og skalldyr i Vatsfjorden, for å overvåke AF Decom sine utslipp. Ettersom lokallagenes troverdighet stadig blir angrepet, kreves det en uavhengig tredjepart i denne saken.
AF, NIVA og myndighetene har stilt spørsmål ved NMF Vats/Yrkje og Tysvær Fiskarlag sine resultater, og har forsøkt å fremstille disse resultatene som lite troverdige. Dette til tross for at deres egen troverdighet er stilt i dårlig lys. AF har blant annet sagt opp fiskeren de benyttet til egen prøvetaking, etter at han sa sin mening om AF i media.
 
NMF Vats har de siste årene jobbet tungt for at Vatsfjorden skal bli ren, og for å avsløre at AF Decom har brutt tillatelsen gjentatte ganger. I denne saken er det overliggende nasjonaløkonomiske hensyn som blir mest vektlagt, og da er forurensing påregnelig, i følge Klif.
 
Nærmiljøgruppen har i de siste årene møtt massiv motstand mot deres arbeid for å holde Vatsfjorden ren. Tidligere har aktive for NMF i Vats mottatt trusler i form av sprengt postkasse, anonyme brev og drapstrussel (les mer).
 
Klif ønsker tilgang til prøveresultatene fra lokallagene, men NMF Vats og fiskarlaget har, av grunner nevnt ovenfor, bestemt at Klif ikke får tilgang til dem. I stedet stilles følgende krav:

1. KLIF /Staten må få en fullstendig uavhengig tredjepart til å utføre prøvetakning/overvåkning.

2. NIVA er en part i saken betalt av bedriften, og har derfor liten troverdighet. Må derfor fases ut.
3. AF må faktureres av Staten for de kostnader en uavhengig tredjepart måtte ha for et slikt prosjekt/arbeide.
 
Miljøvernforbundet sentralt støtter disse kravene rettet mot Klif, og krever en uavhengig tredjepart til å utføre prøvetakningen.

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :